پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

فهرست مصوبات و قوانین

181

شماره مصوبه : 4/96/1271/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/29

تاریخ اجرا : 1396/01/29

کلمات کلیدی : اجتماعی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه سازمان فردوس ها
182

شماره مصوبه : 44

تاریخ تصویب : 1396/01/29

تاریخ اجرا : 1396/01/29

کلمات کلیدی : اراضی
حوزه های مرتبط : سازمان زمین و مسکن آرای دیوان عدالت اداری وحدت رویه
183

شماره مصوبه : 4/96/1275/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/29

تاریخ اجرا : 1396/01/29

کلمات کلیدی : نظام مهندسی عوارض فضای سبز پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی
184

شماره مصوبه : 4/96/1274/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/29

تاریخ اجرا : 1396/01/29

کلمات کلیدی : نظام مهندسی فضای سبز کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی
185

شماره مصوبه : 4/96/1151/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/28

تاریخ اجرا : 1396/01/28

کلمات کلیدی : اجتماعی اصلاح کمک کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
186

شماره مصوبه : 1015186

تاریخ تصویب : 1396/01/23

تاریخ اجرا : 1396/01/26

کلمات کلیدی : ارزش معاملاتی املاک
حوزه های مرتبط : اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی دبیرخانه کمیسیون ماده 77
187

شماره مصوبه : 4/96/760/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/21

تاریخ اجرا : 1396/01/21

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل سرمایه گذاری کمیسیون
حوزه های مرتبط : اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری شورا
188

شماره مصوبه : 4/96/642/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/21

تاریخ اجرا : 1396/01/21

کلمات کلیدی : کمیسیون
حوزه های مرتبط : گروه بهبود روشها شورا
189

شماره مصوبه : 4/96/641/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/21

تاریخ اجرا : 1396/01/21

کلمات کلیدی : ارزش معاملاتی تخلفات ساختمانی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی
190

شماره مصوبه : 1014836

تاریخ تصویب : 1396/01/20

تاریخ اجرا : 1396/01/26

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اوراق صکوک و بهادار بودجه
حوزه های مرتبط : گروه بودجه
191

شماره مصوبه : 21/96/4070

تاریخ تصویب : 1396/01/16

تاریخ اجرا : 1396/01/16

حوزه های مرتبط : سایر شورا
192

شماره مصوبه : 1014070

تاریخ تصویب : 1396/01/16

تاریخ اجرا : 1396/01/16

کلمات کلیدی : آموزش آیین نامه و دستورالعمل اجتماعی اختیارات و تفویض اختیار اراضی اصلاح اعتبار املاک اوراق صکوک و بهادار اوراق مشارکت بار بخشودگی برنامه ریزی بهره برداری بودجه تخصیص تسهیلات تفریحی حریم خطوط زمین سرمایه گذاری طراحی عوارض فرهنگ سازی مزاحم و آلاینده مساجد مسافر مسکن مطالبات نگهداری واگذاری ورزشی پروانه پروژه های عمرانی پروژه های مشارکتی کاربری کاربری کمک کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره اموال،انبار و اوراق بهادار اداره حسابداری اداره نقشه برداری،GIS،پیاده سازی طرح ها نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی دبیرخانه کمیسیون ماده 77 اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی اداره تحقق پذیری طرح های شهری اداره کارگزینی اداره تحقق پذیری طرح های شهری نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی گروه بهبود روشها اداره حسابداری اداره تحقق پذیری طرح های شهری اداره پدافند غیرعامل اداره اموال،انبار و اوراق بهادار اداره تحقق پذیری طرح های شهری مدیریت گردشگری و امور زایرین گروه بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی واجتماعی مدیریت اجرایی طرح ساخت و ساز مساجد سازمان زمین و مسکن بهره برداری قطار شهری مدیریت پارلمانی
193

شماره مصوبه : 1014547

تاریخ تصویب : 1396/01/16

تاریخ اجرا : 1396/01/16

کلمات کلیدی : آتش نشانی آیین نامه و دستورالعمل اجتماعی اوراق صکوک و بهادار تبلیغات شهری و محیطی جوی و جدول دوچرخه و موتورسیکلت مزاحم و آلاینده پایان کار پسماند و بازیافت
حوزه های مرتبط : سایر سازمان پسماند شرکت قطار شهری (احداث) مدیریت ساماندهی حاشیه شهر گروه بودجه اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره حسابداری اداره امور قراردادها اداره حقوقی و قراردادها اداره اموال،انبار و اوراق بهادار اداره خزانه گروه تشکیلات اداره حقوقی و قراردادها اداره حسابداری گروه بهبود روشها اداره ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی اداره تحقق پذیری طرح های شهری گروه برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات و محیط زیست شهری سازمان پسماند شرکت قطار شهری (احداث) شرکت قطار شهری (احداث) سازمان زمین و مسکن شرکت قطار شهری (احداث) بهره برداری قطار شهری مدیریت امور تربیت بدنی همگانی سازمان پایانه مسافربری سازمان پارک ها و فضای سبز مدیریت اجرایی طرح ساخت و ساز مساجد
194

شماره مصوبه : 37-38

تاریخ تصویب : 1396/01/15

تاریخ اجرا : 1396/01/15

کلمات کلیدی : آتش نشانی آیین نامه و دستورالعمل بهای خدمات تراکم
حوزه های مرتبط : شورا دبیرخانه کمیسیون ماده 77 اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی دیوان عدالت عمومی شهر مشهد
195

شماره مصوبه : 4/96/52/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/05

تاریخ اجرا : 1396/01/05

کلمات کلیدی : زمین فضای سبز واگذاری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سایر
196

شماره مصوبه : 000000000000

تاریخ تصویب : 1396/01/01

تاریخ اجرا : 1396/01/01

حوزه های مرتبط : مدیریت برنامه و بودجه
197

شماره مصوبه : 4/95/24000/ش

تاریخ تصویب : 1395/12/28

تاریخ اجرا : 1395/12/28

کلمات کلیدی : محدوده آسفالت آیین نامه و دستورالعمل اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس اجتماعی اصلاح اعتبار املاک اوراق مشارکت بهره برداری بودجه تخصیص زمین عوارض فضای سبز قطار شهری مترو مساجد مطالبات پروانه پروژه های عمرانی پسماند و بازیافت کمک کمیسیون
حوزه های مرتبط : گروه بودجه شورا
198

شماره مصوبه : 4/95/23902/ش

تاریخ تصویب : 1395/12/27

تاریخ اجرا : 1395/12/27

کلمات کلیدی : بودجه پسماند و بازیافت
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان پسماند
199

شماره مصوبه : 4/95/23916/ش

تاریخ تصویب : 1395/12/27

تاریخ اجرا : 1395/12/27

کلمات کلیدی : اصلاح بودجه
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان میادین و تره بار
200

شماره مصوبه : 4/95/23900/ش

تاریخ تصویب : 1395/12/27

تاریخ اجرا : 1395/12/27

کلمات کلیدی : آرامستان اعتبار بودجه تخصیص خدمات شهری فضای سبز مزایده مسکن مطالبات نگهداری
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان فردوس ها

صفحه 10 از 440