61

شماره مصوبه : 5/96/22296/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بانک بخشنامه بهره برداری مطالبات معاملات منابع کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان حمل و نقل و ترافیک گروه بودجه
62

شماره مصوبه : 5/96/22300/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه مطالبات معاملات منابع نماینده کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی گروه بودجه
63

شماره مصوبه : 5/96/22293/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : افزایش سرمایه بخشنامه سرمایه گذاری مطالبات معاملات منابع کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : مدیریت گردشگری و امور زایرین شورا گروه بودجه
64

شماره مصوبه : 5/96/21888/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/16

تاریخ اجرا : 1396/12/16

کلمات کلیدی : احداث انعقاد قرارداد بدهی بهای خدمات بهره برداری تفکیک تهاتر جریمه عوارض قرارداد مشارکت مطالبات معافیت منابع نماینده پارکینگ چک کاربری
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
66

شماره مصوبه : 5/96/21807/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/15

تاریخ اجرا : 1396/12/15

کلمات کلیدی : منابع انسانی نظارت نماینده کمیسیون تخصصی کمیسیون ویژه
حوزه های مرتبط : شورا اداره ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی
67

شماره مصوبه : 5/96/21809/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/15

تاریخ اجرا : 1396/12/15

کلمات کلیدی : اجاره احداث بانک بدهی بهای خدمات بهره برداری موقت حریم شهر دستورالعمل ساماندهی ستاد بحران سد معبر قرارداد مالی متقاضی محیط زیست معابر منابع نصب نظارت نماینده
حوزه های مرتبط : سایر شورا
68

شماره مصوبه : 5/96/21756/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/15

تاریخ اجرا : 1396/12/15

کلمات کلیدی : آب و فاضلاب آموزش و پرورش احداث اساسنامه استخدام اصلاح الگوی مصرف اوراق مشارکت بازسازی بازگشایی بافت فرسوده بانک بدهی بهای خدمات تربیت بدنی تعریض تهاتر حریم شهر خدمات شهری خرید دستورالعمل ساماندهی سرمایه گذاری صدور پروانه ضوابط و مقررات فاضلاب فرهنگی و اجتماعی فضای سبز قرارداد قرض الحسنه مالی مزایای ورود به محدوده مشارکت مطالبات معابر معلولین منابع انسانی نظارت واگذاری پارک و فضای سبز کارانه
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه
69

شماره مصوبه : 5/96/21134/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/08

تاریخ اجرا : 1396/12/08

کلمات کلیدی : اصناف اعزام نظارت
حوزه های مرتبط : سازمان تاکسیرانی شورا
70

شماره مصوبه : 5/96/21130/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/08

تاریخ اجرا : 1396/12/08

کلمات کلیدی : صورتجلسه پروژه مشارکتی
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
71

شماره مصوبه : 5/96/21132/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/08

تاریخ اجرا : 1396/12/08

کلمات کلیدی : بهره برداری مالی واگذاری
حوزه های مرتبط : مدیریت اجرایی پروژه میدان شهدا شورا
72

شماره مصوبه : 5/96/21133/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/08

تاریخ اجرا : 1396/12/08

کلمات کلیدی : احداث دستورالعمل ساماندهی نصب
حوزه های مرتبط : سایر شورا
73

شماره مصوبه : 3853/1/7011

تاریخ تصویب : 1396/12/07

تاریخ اجرا : 1396/12/07

کلمات کلیدی : آتش نشانی اعضا بهای خدمات تمدید قرارداد حاشیه ای قرارداد واگذاری پارک پارکینگ
حوزه های مرتبط : سایر شورا
76

شماره مصوبه : 3853/1/6753

تاریخ تصویب : 1396/11/26

تاریخ اجرا : 1396/11/26

کلمات کلیدی : پاداش
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی اداره امور کارکنان
77

شماره مصوبه : 5/96/20115/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : آتش نشانی ارزش معاملاتی بانک بهای خدمات عوارض مساعدت
حوزه های مرتبط : سازمان آتش نشانی شورا
78

شماره مصوبه : 5/96/20074/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : زمین و مسکن مشارکت منابع
حوزه های مرتبط : سازمان زمین و مسکن شورا گروه بودجه
79

شماره مصوبه : 5/96/20110/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : مطالبات منابع
حوزه های مرتبط : سایر شورا گروه بودجه
80

شماره مصوبه : 5/96/20105/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : تکریم منابع
حوزه های مرتبط : سازمان فرهنگی تفریحی شورا گروه بودجه

صفحه 4 از 464