نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

9301

شماره مصوبه : 94734

تاریخ تصویب : 1334/03/29

تاریخ اجرا : 1334/06/23

کلمات کلیدی : املاک حسینیه ها و امورخیریه،مسجد ضوابط پارکینگ
حوزه های مرتبط : سایر
9302

شماره مصوبه : 94493

تاریخ تصویب : 1334/02/10

تاریخ اجرا : 1334/02/17

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس تخلفات ساختمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
حوزه های مرتبط : اداره حسابداری
9303

شماره مصوبه : 94029

تاریخ تصویب : 1328/04/07

تاریخ اجرا : 1328/05/29

حوزه های مرتبط : سایر
9305

شماره مصوبه : 92778

تاریخ تصویب : 1314/01/20

تاریخ اجرا : 1314/08/08

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس املاک ضوابط پارکینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات کرایه
حوزه های مرتبط : سایر
9307

شماره مصوبه : 92284

تاریخ تصویب : 1310/12/26

تاریخ اجرا : 1310/12/26

کلمات کلیدی : املاک ضوابط پارکینگ مزاحم و آلاینده
حوزه های مرتبط : مدیریت املاک
9309

شماره مصوبه : 90119

تاریخ تصویب : 1289/02/29

تاریخ اجرا : 1289/02/29

حوزه های مرتبط : سایر

صفحه 466 از 466