121

شماره مصوبه : 1043315

تاریخ تصویب : 1396/10/24

تاریخ اجرا : 1396/10/26

کلمات کلیدی : تصویب نامه مالی محیط زیست معاینه فنی
حوزه های مرتبط : سازمان حمل و نقل و ترافیک
123

شماره مصوبه : 1054682

تاریخ تصویب : 1396/10/20

تاریخ اجرا : 1397/02/01

کلمات کلیدی : آموزش و پرورش اجاره احداث اساسنامه استخدام بازسازی بانک بنیاد شهید بیمه تبلیغات تفکیک حقوق و مزایا خیریه زمین و مسکن صدور پروانه عوارض فاضلاب قرارداد مالی مراکز آموزشی مشارکت معابر منابع نصب نظارت نماینده واحد مسکونی کاربری کمک هزینه
حوزه های مرتبط : گروه برنامه ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی گروه نظارت بر حمل ونقل مدیریت امور تربیت بدنی همگانی نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
125

شماره مصوبه : 5/96/17766/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/19

تاریخ اجرا : 1396/10/19

کلمات کلیدی : احداث انعقاد قرارداد تخفیف ترک تشریفات قرارداد متقاضی مشارکت مناقصه واگذاری پارک پارکینگ
حوزه های مرتبط : شورا اداره فروش و بهره برداری
128

شماره مصوبه : 5/96/17768/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/19

تاریخ اجرا : 1396/10/19

کلمات کلیدی : بهره برداری مساعدت معابر
حوزه های مرتبط : شورا سازمان حمل و نقل و ترافیک
129

شماره مصوبه : 1051559

تاریخ تصویب : 1396/10/18

تاریخ اجرا : 1396/11/07

حوزه های مرتبط : اداره نقشه برداری،GIS،پیاده سازی طرح ها
130

شماره مصوبه : 1042240

تاریخ تصویب : 1396/10/17

تاریخ اجرا : 1396/10/17

کلمات کلیدی : اجاره ارزش معاملاتی بانک بدهی معاملات واگذاری کاربری کاربری تجاری
حوزه های مرتبط : مدیریت املاک
131

شماره مصوبه : 5/96/17474/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/14

تاریخ اجرا : 1396/10/14

کلمات کلیدی : تفکیک خرید قرارداد مالی مشارکت مطالبات منابع انسانی نظارت نماینده کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه
132

شماره مصوبه : 5/96/17348/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/13

تاریخ اجرا : 1396/10/13

کلمات کلیدی : معابر نامگذاری
حوزه های مرتبط : سازمان فرهنگی تفریحی شورا
133

شماره مصوبه : 5/96/17347/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/13

تاریخ اجرا : 1396/10/13

کلمات کلیدی : مالی
حوزه های مرتبط : شورا
134

شماره مصوبه : 3853/7/58657

تاریخ تصویب : 1396/10/13

تاریخ اجرا : 1396/10/13

کلمات کلیدی : آتش نشانی اعضا بهای خدمات تمدید قرارداد حاشیه ای قرارداد واگذاری پارک
حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی
136

شماره مصوبه : 5/96/17317/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/12

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی : احداث خیریه صدور پروانه قرارداد مساعدت مشارکت معلولین منابع نظارت نماینده واگذاری پروژه مشارکتی
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
137

شماره مصوبه : 5/96/17325/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/12

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی : تهاتر سرمایه گذاری قرارداد مشارکت منابع نصب نماینده پارکینگ
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
138

شماره مصوبه : 1023-1024

تاریخ تصویب : 1396/10/12

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی : آتش نشانی آموزشگاه اجاره احداث اصناف بخشودگی بهای خدمات بهره برداری بهره برداری موقت تخلف تعرفه حاشیه ای خسارت ساماندهی شکایت صورتجلسه ضوابط و مقررات عوارض فضای سبز مالی متقاضی مساعدت معابر معافیت مودیان مکاتبات نظارت پارک پارک و فضای سبز پلمپ کاربری کاربری مسکونی
حوزه های مرتبط : دیوان عدالت عمومی شهر مشهد اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
139

شماره مصوبه : 5/96/17320/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/12

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی : بخشودگی تخفیف نماینده
حوزه های مرتبط : شورا گروه آموزش
140

شماره مصوبه : 5/96/17322/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/12

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی : معابر نامگذاری نماینده
حوزه های مرتبط : سازمان فرهنگی تفریحی شورا

صفحه 7 از 464