ارسال پیشنهاد و امتیاز دهی به سامانه

درباره ما

مدیریت امور شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد(مدیریت امور پارلمانی )با شروع نخستین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و با هدف ایجاد و ارتقاء تعاملات بین سازمانی فعالیت خود را آغاز نموده و در همین راستا با مستند سازی قوانین و مصوبات ملاک عمل و با نیت تحقق منشور حقوق شهروندی و استیفا و ارتقای آن تلاش نموده است تا مستندات مربوط را در مجموعه ای واحد، مرتبط و جامع در اختیار کلیه حوزه های تخصصی شهرداری و شهروندان مشهد مقدس قرارد دهد. بر همین اساس مجموعه حاضر به عنوان اولین پایگاه جامع قوانین و مقررات شهر و شهرداری در کشور طراحی، پیاده سازی و در دسترس عموم قرار گرفته است.