ارسال پیشنهاد و امتیاز دهی به سامانه

راهنمای استفاده از جستجوی پیشرفته


جهت استفاده از امکانات جستجوی پیشرفته ابتدا بر روی لینک "جستجوی پیشرفته" که در تصویر نشان داده شده است کلیک نمایید.


پنجره ای مطابق شکل ظاهر می شود.


به منظور جستجو در عنوان قوانین، واژه مورد نظر خود را در فیلد مشخص شده در تصویر وارد نمایید.


به منظور جستجو در متن قوانین، واژه مورد نظر خود را در فیلد مشخص شده در تصویر وارد نمایید.


به منظور جستجو در شماره قوانین، واژه مورد نظر خود را در فیلد مشخص شده در تصویر وارد نمایید.


به منظور جستجو در انواع داده ها، گزینه یا گزینه های مورد نظر را از منوی مربوطه انتخاب نمایید.


به منظور جستجو در رویکرد داده ها، گزینه یا گزینه های مورد نظر را از منوی مربوطه انتخاب نمایید.


به منظور جستجو در حوزه های مرتبط، گزینه یا گزینه های مورد نظر را از منوی مربوطه انتخاب نمایید.


به منظور جستجو در کلمه های کلیدی، گزینه یا گزینه های مورد نظر را از منوی مربوطه انتخاب نمایید.


به منظور جستجو در بازه زمانی محدود، تاریخ شروع و پایان بازه را وارد نمایید.


در انتها جهت مشاهده نتایج جستجو دکمه "جستجو" را کلیک نمایید.

در صورت تمایل برای حذف ورودی فیلدهای جستجو جهت انجام جستجوی جدید دکمه "حذف فیلتر" را کلیک نمایید.