شماره مقرره : 5/99/11706/ش

عنوان مصوبه/قانون : پیاده سازی فرایند شهروندسپاری خدمات در بستر الکترونیک

تاریخ تصویب : 1399/07/21تاریخ تصویب : 1399/07/21

عنوان : پیاده سازی فرایند شهروندسپاری خدمات در بستر الکترونیک

شماره مقرره : 5/99/11706/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: پياده سازي فرايند شهروندسپاري خدمات در بستر الكترونيک

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،لایحه شماره 21/11039 مورخ 99/01/31 با موضوع پياده سازي فرايند شهروند سپاري خدمات در بستر الكترونيک، در جلسه علنی مورخ 99/07/21 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به‌منظور تعادل بخشی و توسعه خدمات هوشمند شهری و تسریع و تسهیل در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان، نسبت به پیاده‌ سازی، ارتقا و توسعه فرآیند شهروندسپاری خدمات در بستر الکترونیک اقدام نماید.

تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به‌منظور نظارت شورای اسلامی شهر بر حسن اجرای مصوبه، حداکثر ظرف مدت 2 هفته از تاریخ لازم ‌الاجراشدن آن، نسبت به ارایه برنامه زمانی و اجرایی ملاک عمل و دستورالعمل مربوطه به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

 

محمد  رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : دستورالعمل نظارت

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت برنامه ریزی و توسعه

برگشت به لیست قوانین