شماره مقرره : 5/99/11708/ش

عنوان مصوبه/قانون : مجوز انعقاد قرارداد پروژه سرمایه گذاری ساخت، تجهیز، بهره برداری و تسهیم درآمد (BOST) المانهای هوشمند شهری در سطح شهر مشهد

تاریخ تصویب : 1399/07/21تاریخ تصویب : 1399/07/21

عنوان : مجوز انعقاد قرارداد پروژه سرمایه گذاری ساخت، تجهیز، بهره برداری و تسهیم درآمد (BOST) المانهای هوشمند شهری در سطح شهر مشهد

شماره مقرره : 5/99/11708/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: مجوز انعقاد قرارداد پروژه سرمايه گذاري ساخت، تجهيز، بهره برداري و تسهيم درآمد (BOST) المانهاي هوشمند شهري در سطح شهر مشهد

 

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،لایحه شماره 21/99/97238 مورخ 99/05/21 با موضوع مجوز انعقاد قرارداد پروژه سرمايه گذاري ساخت، تجهيز، بهره برداري و تسهيم درآمد (BOST) المان هاي هوشمند شهري در سطح شهر مشهد، در جلسه علنی مورخ 99/07/21 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده‌واحده: به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي‌شود، پیرو برگزاری فراخوان و توان‌سنجی صورت گرفته، نسبت به انعقاد قرارداد ساخت، تجهيز، بهره‌برداري و تسهيم درآمد (BOST) با شركت‌هاي صنعت ارتباط پيشرو، صنايع الكترونيك شيراز و رسا ارتباط‌گستر مهام به عنوان سرمایه‌گذار و به نحو تضامن (يا شركت پروژه متشكل از سه شركت مذکور) در خصوص طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي، تعميرات احتمالي و بهره‌برداري از 150 المان هوشمند شهري در سطح شهر مشهد به مبلغ كل سرمايه‌گذاري ثابت معادل 362،350،000،000 (سیصد و شصت و دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون) ريال به مدت 8 سال (یک سال مدت ساخت (در سه فاز)، نصب و راه‌اندازي و 7 سال مدت بهره‌برداري) با نرخ بازده داخلي 24 درصد به شرح قرارداد و ضمائم پيوست آن (مهر شده توسط شوراي اسلامي شهر) اقدام نمايد.

تبصره1- به منظور تشویق سرمایه‌گذار، در سال اول قرارداد منافع و درآمدهاي احتمالي حاصله از پروژه صرفا متعلق به سرمايه‌گذار بوده و شهرداري مشهد مقدس در آن سهمي ندارد.

تبصره2- از ابتداي سال دوم قرارداد تا پايان سال سوم قرارداد، 95% (نود و پنج درصد) منافع و درآمدهاي ناخالص پروژه متعلق به سرمايه‌گذار و 5% (پنج درصد) آن به استناد صورت‌هاي مالي كه توسط حسابرس رسمي منتخب شهرداري حسابرسي شده باشد، متعلق به شهرداري مشهد مقدس مي‌باشد.

تبصره3- از ابتداي سال چهارم قرارداد تا پايان مدت قرارداد، 66% (شصت و شش درصد) منافع و درآمدهاي ناخالص پروژه متعلق به سرمايه‌گذار و 34% (سي و چهار درصد) آن به استناد صورت‌هاي مالي كه به تاييد حسابرس رسمي منتخب شهرداري رسيده باشد، متعلق به شهرداري مشهد مقدس مي‌باشد.

تبصره4- سالانه معادل 70% (هفتاد درصد) سهم همان سال شهرداري از منافع و درآمدهاي ناخالص پروژه (مطابق آناليز اقتصادي پيوست)، به عنوان حداقل تضميني كه سرمايه‌گذار موظف به پرداخت آن مي‌باشد، مي‌بايست منظور گردد و سهم شهرداري در پايان هر ماه محاسبه و به حساب شهرداري واريز شود.

تبصره5- در صورت افزايش درآمدهاي پروژه از محل عملكردهاي پايه، بيش از ارقام مندرج در جدول گردش نقدينگي پروژه، درآمدهاي ناخالص مازاد حاصله به صورت (%50 سهم شهرداري و 50% سهم سرمايه‌گذار) قابل تقسيم خواهد بود.

تبصره6- در صورت افزايش درآمدهاي پروژه از محل عملكردهاي مكمل (پس از پیشنهاد توسط هر يك از طرفين و تاييد فني و صدور مجوز لازم جهت ايجاد و بهره‌برداري از سوي شهرداري) بيش از ارقام مندرج در جدول گردش نقدينگي پروژه، درآمدهاي ناخالص مازاد حاصله به صورت (%40 سهم شهرداري و 60% سهم سرمايه‌گذار) قابل تقسيم خواهد بود.

تبصره7- مكان‌هاي نصب المان‌ها بر اساس اولويت‌هاي پیشنهادی سرمایه‌گذار و پس از تایید شهرداري مشهد مقدس تعيين می‌گردد و پس از اخذ تاييدیه‌های لازم از مراجع ذیصلاح (داخل و خارج شهرداري)، در اختيار سرمايه‌گذار قرار می‌گيرد و هرگونه تغيير در محل‌هاي مورد نظر می‌بایست با مجوز و هماهنگي قبلي شهرداري صورت پذیرد.

تبصره8- سرمايه‌گذار مکلف است كليه تجهيزات و سخت افزارهاي موضوع قرارداد را پس از اتمام دوره بهره‌برداري با تأييد شهرداري مشهد مقدس جمع‌آوري نمايد.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

 

محمد  رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری قرارداد پروژه مشارکتی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت ها معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری

برگشت به لیست قوانین