شماره مقرره : 5/99/11233/ش

عنوان مصوبه/قانون : تسویه مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ تصویب : 1399/07/14تاریخ تصویب : 1399/07/14

عنوان : تسویه مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شماره مقرره : 5/99/11233/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تسويه مطالبات دانشگاه علوم پزشكي مشهد

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،لایحه شماره 21/106929 مورخ 99/06/02 با موضوع تسويه مطالبات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، در جلسه علنی مورخ 99/07/14 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي‌شود، نسبت به تسویه مطالبات دانشگاه علوم پزشكي مشهد بابت املاك واقع در طرح‌های دارای اولویت و ديگر مطالبات آن دانشگاه در سال 1399، تا سقف مبلغ سه هزار میلیارد ریال،، مطابق بندها و تبصره زیر اقدام نمايد.

1- تسویه نقدی مطالبات دانشگاه، به میزان حداکثر یک سوم مبلغ کل؛

2- اعطاي امتياز پروانه ساختماني (با لحاظ تخفیف نقدی روز)، به میزان حداقل یک سوم مبلغ کل؛

3- تهاتر ملك یا واگذاري سهم‌الشركه پروژه‌هاي مشاركتي يا واحدهاي افراز شده سهم شهرداري در پروژه‌هاي مشاركتي به میزان حداقل یک سوم مبلغ کل.

تبصره 1- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود در صورت ارائه درخواست و معرفی اشخاص ثالث از سوی دانشگاه نسبت به اجرایی نمودن بندهای سه گانه فوق به نفع اشخاص تعرفه شده اقدام و مبالغ مربوطه را از مطالبات دانشگاه کسر نماید.

تبصره2-شهرداري مشهد مقدس مکلف است، آثار مالي اجراي اين مصوبه را در اصلاح یا تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری منعكس نمايد.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

 

محمد  رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : املاک تهاتر عوارض مطالبات

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : مدیریت امور مالی معاونت اداری و مالی

برگشت به لیست قوانین