شماره مقرره : 5/99/11238/ش

عنوان مصوبه/قانون : ایجاد ناحیه (زون) فناوری و نوآوری مشهد و شرایط بهره برداری از آن

تاریخ تصویب : 1399/07/14تاریخ تصویب : 1399/07/14

عنوان : ایجاد ناحیه (زون) فناوری و نوآوری مشهد و شرایط بهره برداری از آن

شماره مقرره : 5/99/11238/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: ایجاد ناحیه (زون) فناوری و نوآوری مشهد و شرایط بهره برداری از آن

سلام عليكم                                                                               

     با احترام، لایحه شماره 21/93786 مورخ 99/05/16 با موضوع ایجاد ناحیه (زون) فناوری و نوآوری مشهد و شرایط بهره برداری از آن، در جلسه علنی مورخ 99/07/14 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده‌واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های توسعه نوآوری و فناوری‌های نوین، ترغیب و تشویق کلیه واحدهای فناوری و نوآوری (از قبیل شرکت‌های دانش بنیان، مراکز رشد، شرکت‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی، مراکز شتاب دهنده، مراکز نوآوری، شرکت‌های خلاق و استارتاپی دارای مجوز فعالیت رسمی از نهادهای ذیربط) و بهره‌مندی از پتانسیل و ظرفیت‌های آنان در جهت پرداختن به چالش‌ها و محورهای مدیریت شهری، نسبت به ایجاد ناحیه (زون) فناوری و نوآوری به شرح بندها و تبصره‌های زیر اقدام نماید.

1- ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت اراضی بایر دانشگاه فردوسی درخصوص توسعه فضاهای مورد نیاز برای استقرار عملکردهای نوآور، ناحیه پیشنهادی در منطقه 9 شهرداری و منطبق بر نقشه پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر) و در دو فاز تعیین می‌شود.

تبصره- اجرایی‌شدن فاز 2، منوط به ایجاد دسترسی دانشگاه فردوسی از بولوار پیروزی و هم‌پیوندی دانشگاه با این بولوار خواهد بود. 

2- شهرداری مشهد مقدس موظف است، به‌منظور تهیه آیین‌نامه اجرایی ضوابط کنترلی و شرایط استقرار واحدهای فناوری و نوآوری و همچنین بررسی امکان استقرار این واحدها در محدوده تعیین‌شده، نسبت به تشکیل کمیته ارزیابی (متشکل از نماینده معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداری مشهد، نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد و نماینده پارک علم و فناوری خراسان رضوی) اقدام نماید.

تبصره1- آیین‌نامه مذکور می‌بایست حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، جهت اخذ تأییدیه، به شورای اسلامی شهر ارایه شود.

تبصره2- استقرار کلیه واحدهای فناوری و نوآوری موضوع این مصوبه، در کاربری‌های مسکونی محدوده نقشه پیوست، منوط به رعایت شروط تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی (از قبیل عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان، نداشتن شاکی از بین همسایگان، وجود درب ورودی مستقل از معبر) و همچنین اخذ تاییدیه از کمیته ارزیابی می‌باشد.

تبصره3- در فرآیند استقرار واحدهای فناوری درون واحدهای مسکونی، کاربری ساختمان، تغییر نخواهد یافت و صرفا به مجموعه اجازه فعالیت به صورت موقت داده می‌شود.

تبصره4- تولید و عرضه هرگونه کالای تجاری حتی مبتنی بر نوآوری در واحدهای با کاربری مسکونی ممنوع است.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

 

محمد  رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : پارک کاربری کاربری مسکونی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت منطقه

برگشت به لیست قوانین