شماره مقرره : 5/99/11235/ش

عنوان مصوبه/قانون : اندیشکده سیاستگذاری شهری

تاریخ تصویب : 1399/07/14تاریخ تصویب : 1399/07/14

عنوان : اندیشکده سیاستگذاری شهری

شماره مقرره : 5/99/11235/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اندیشکده سياستگذاري شهري

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،‌لایحه شماره 21/40904 مورخ 99/03/12 با موضوع مجوز تاسیس اندیشکده سياستگذاري شهري، در جلسه علنی مورخ 99/07/14 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده‌واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور پاسخگویی به نیازهای مدیریت شهری در زمینه سیاستگذاری شهری و با عنایت به مجوز صادره توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 54534-9990 مورخ 1399/02/09، نسبت به دراختیار قرار دادن مکان مناسب، ملزومات و خدمات اداری به صورت صلح بلاعوض به مدت 5 سال به این پژوهشکده (اندیشکده سیاست‌گذاری شهری) به شرح جدول پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) و با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.

تبصره1- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در خصوص امور تحقیق، پژوهش و آموزش موضوعات مربوط به حوزه مدیریت شهری، نسبت به عقد قرارداد با پژوهشکده مذکور مطابق فرآیندهای قانونی اقدام نماید.

تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، بار مالی اجرای این مصوبه را در اصلاح بودجه سال 1399 و بودجه‌های سنواتی منعکس نماید.


 بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : قرارداد

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت برنامه ریزی و توسعه

برگشت به لیست قوانین