شماره مقرره : 5/99/12540/ش

عنوان مصوبه/قانون : تغییر نام دو میدان

تاریخ تصویب : 1399/08/05تاریخ تصویب : 1399/08/05

عنوان : تغییر نام دو میدان

شماره مقرره : 5/99/12540/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تغییر نام دو میدان

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،نامه شماره 3853/4/5309 مورخ 99/07/27 فرمانداری شهرستان مشهد مقدس در خصوص مصوبه شماره 5/99/11232/ش مورخ 99/07/14 (تغییر نام میدان هفتم آذر)، در جلسه رسمی مورخ 99/80/05 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و در راستای تامین نظر هیأت تطبیق مصوبه به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به تغییر نام دو میدان به شرح بندهای زیر اقدام نماید:

1-  تغییر نام میدان مطهری واقع در تقاطع شهید رفیعی و شهید فلاحی و شهید قنبری به نام "هفتم آذر (شهدای نیروی دریایی)"

2-  تغییر نام میدان معلم واقع در بولوار معلم به نام "شهید مطهری (معلم)"

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

 

محمد  رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : نامگذاری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : سازمان فرهنگی تفریحی معاونت فرهنگی و اجتماعی

برگشت به لیست قوانین