تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

عنوان : مجوز فروش سهم الشرکه شهرداری در پروژه مشارکتی صدر-4/96/8081/ش

شماره مصوبه : 4/96/8081/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/8081/ش

عنوان مصوبه/قانون : مجوز فروش سهم الشرکه شهرداری در پروژه مشارکتی صدر-4/96/8081/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: مجوز فروش سهم‌الشرکه شهرداری در پروژه مشارکتی صدر

سلام علیکم

با احترام،‌لایحه شماره 21/82703 مورخ 1396/05/02 با موضوع مجوز فروش سهم‌الشرکه شهرداری در پروژه مشارکتی صدر در جلسه علنی مورخ 96/05/17 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به فروش سهم‌الشرکه خود در پروژه مشارکتی صدر(موضوع قرارداد شماره 21/147417مورخ 1388/12/12و اصلاحیه شماره 21/19790 مورخ 1395/02/09) به شریک خود آقای هادی غضنفری با شرایط مندرج در قرارداد پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.

تبصره1- شرایط پرداخت مندرج در قرارداد پیوست این مصوبه، جایگزین شرایط پرداخت ماده 8 اصلاحیه قرارداد شماره 21/19790 مورخ 1395/02/09(موضوع مصوبه شماره 4/94/15833/ش مورخ 1394/11/21) می‌شود.

تبصره2- قیمت گذاری پروژه که توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری به شماره 153/ف 1395/08/01 به مبلغ 3.393.292.397.253 (سه هزار و سیصد و نود و سه میلیارد و دویست و نود و دو میلیون و سیصد و نود و هفت هزار و دویست و پنجاه و سه) ریال با فرض اتمام ساخت پروژه و قابل بهره‌برداری بودن تمامی واحدهای آن صورت پذیرفته، ملاک عمل قرار گرفت.

تبصره3- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست تا پایان شهریور سال 1398 نسبت به تملک و تعریض معبر شمالی پروژه صدر اقدام ‌نماید. در عین حال چنانچه خریدار آمادگی تملک و تعریض معبر مورد نظر را دارد، شهرداری می‌تواند با انجام کارشناسی هزینه آن را تعیین و پس از کسر آن از ثمن معامله، تعهد تملک و تعریض معبر تا شهریور سال 1397 را به عهده خریدار قرار دهد.

تبصره4- مهلت اجرای این مصوبه دو ماه پس از ابلاغ قانونی آن می‌باشد و در صورت عدم امضاء قرارداد نهایی در این مدت، این مصوبه کان لم یکن تلقی می‌شود.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. 186 (6)

محمدکمال سرویها

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکت ها برای استحضار

8. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

9. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : تعریض قرارداد قیمت مشارکت نظارت نماینده پروژه مشارکتی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین