تاریخ تصویب : 1394/11/21

تاریخ اجرا : 1394/11/21

عنوان : اصلاح قرارداد مشارکت پروژه تجاری اقامتی صدر-4/94/15833/ش

شماره مصوبه : 4/94/15833/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/94/15833/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاح قرارداد مشارکت پروژه تجاری اقامتی صدر-4/94/15833/ش

تاریخ تصویب : 1394/11/21

تاریخ اجرا : 1394/11/21


جناب آقای مرتضوی شماره: 4/94/15833/ش

شهردار محترم مشهد مقدس تاریخ: 94/11/21

موضوع: اصلاح قرارداد مشارکت پروژه تجاری اقامتی صدر

سلام علیکم

با احترام،‌لایحه شماره 21/161289 مورخ 1394/09/14 در ارتباط با اصلاحیه لایحه اصلاح قرارداد مشارکت پروژه تجاری اقامتی صدر در جلسه علنی مورخ 94/11/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود با عنایت به:

1- کاهش مساحت 1466/50 متر مربع زمین سهم شهرداری مشهد مقدس در پروژه صدر و نیز مساحت 311 متر مربع زمین سهم سرمایهگذار بر اساس گزارش کارشناس نقشهبرداری امور ثبتی منتخب سازمان زمین و مسکن

2- پرداخت ارزش حق کسب و پیشه به مساحت 964 متر مربع توسط سرمایهگذار (به جای شهرداری) بر اساس صلحنامه شهرداری منطقه 6 و گزارش هیأت کارشناسان رسمی دادگستری

3- پرداخت هزینه تملک و خرید 274 متر مربع زمین در مسیر تعریض خیابان صدر توسط سرمایه گذار (از 20 متر مربع به 30 متر مربع) برای شهرداری

4- افزایش سطح و سطوح فیزیکی پروژه به متراژ تقریبی 20000 متر مربع (مازاد بر قرارداد) و با هماهنگی شهرداری مشهد مقدس و همچنین افزایش هزینههای ساخت پروژه از 17 طبقه به 21 طبقه در پروژه مشارکتی صدر

نسبت به تدقیق عرصه پروژه و کاهش آن از 10432 متر مربع (6621 متر مربع متعلق به شهرداری مشهد و3811 متر مربع متعلق به سرمایه گذار) به 8654 متر مربع (5154 متر مربع متعلق به شهرداری مشهد و 3500 متر مربع زمین پروژه و نیز 274 متر مربع زمین خریداری شده در مسیر تعریض خیابان و همچنین 964 متر مربع ارزش حق کسب و پیشه متعلق به سرمایه گذار) و اصلاح سطح و سطوح فیزیکی پروژه مطابق پروانه ساختمانی و اصلاح قرارداد پروژه مشارکت با آقای هادی غضنفری (قرارداد شماره 21/147417 مورخ 1388/12/12 ) بر اساس اصلاحیه قرارداد مشارکت و مدارک و ضمائم پیوست(مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) اقدام نماید.

تبصره) پس از اعمال تغییرات در اصلاحیه قرارداد، سهم‌الشرکه شهرداری در این پروژه مشارکتی از 35/4 درصد ارزش کل پروژه به 25 درصد از ارزش کل پروژه و سهم‌الشرکه سرمایه‌گذار از 64/6 درصد ارزش کل پروژه به 75 درصد از ارزش کل پروژه تعیین می‌شود. بدیهی است تقسیم منافع (عرصه و اعیان پروژه یاد شده) نیز بر همین مبنا صورت می‌گیرد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. 102 (1) ج 11/20

محسن انتظاری هروی-رییس شورای اسلامی شهر مشهد

رونوشت :

1. جناب آقای دکتر قاضیزاده نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

6. رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون امورفنی، عمرانی و طرح ریزی شهری برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکت ها برای استحضار

9. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : تعریض خرید زمین و مسکن قرارداد مشارکت نظارت نماینده پروژه مشارکتی کسب و پیشه

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین