نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03

عنوان : اصلاح مصوبه چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری (3/92/580/ش مورخ 92/02/17)-4/96/3343/ش

شماره مصوبه : 4/96/3343/ش

ارسال پیشنهاد و امتیاز دهی به سامانه

شماره مصوبه/قانون : 4/96/3343/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاح مصوبه چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری (3/92/580/ش مورخ 92/02/17)-4/96/3343/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری(3/3/580/ش مورخ 92/02/17)

سلام عليكم

با احترام،‌لایحه شماره 21/18789 مورخ 1396/02/04 با موضوع اصلاح مصوبه چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری در جلسه علنی مورخ 1396/03/02 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور مساعدت با اشخاص حقیقی یا حقوقی که درخواست پرداخت بدهی ساختمانی خود را به شهرداری به صورت نقدی، غیرنقدی و تقسیط دارند، با رعایت تبصره‌ها و بندهای زیر اقدام نماید:

تبصره 1- در صورت تقسیط بدهی، اعلام و قید نمودن بدهی هر یک از پلاک‌های مربوطه در اسناد صادره شهرداری( شامل: پروانه، گواهی عدم خلاف، پایان‌کار، پاسخگویی به استعلام‌ها و غیره) الزامی است و پاسخگویی به هرگونه استعلام مالکیت منوط به انجام تصفیه حساب کامل همان واحد از پلاک مورد استعلام می‌باشد.

تبصره 2- این مصوبه جایگزین مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی در این خصوص می‌شود.

1- دریافت 30% از مبلغ کل بدهی مؤدی بابت صدور مجوزهای ساختمانی به صورت نقد و تقسیط مبلغ باقیمانده از سوی مؤدی حداکثر تا سقف 6 ماه با ارائه تضامین لازم.

تبصره 1- بدهی مؤدیان حداکثر تا مبلغ 600/000/000 (ششصد میلیون) ريال تا سقف 36 ماه و با دریافت تضامین لازم قابل تقسیط می‌باشد.

تبصره 2- تضامین لازم برای مبالغ کمتر از 1/000/000/000 (یک میلیارد) ريال دو ضامن و ارائه چک از هر دو ضامن (با استعلام از بانک و عدم سابقه چک برگشتی) و برای بدهی‌های بیش از 1/000/000/000 (یک میلیارد) ريال ترهین سند مالکیت مشروط به اینکه سند در ترهین اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر نباشد و یا دریافت ضمانت نامه بانکی به میزان بدهی مؤدی خواهد بود.

تبصره 3- برای مؤدیانی که کل بدهی آن‌ها کمتر از 100/000/000 (یکصد میلیون) ريال باشد، در صورت تأیید کمیته نظارتی، اخذ سفته به میزان بدهی از مؤدی بابت ضمانت امکان‌پذیر می‌باشد.

2- اعطای جایزه خوش حسابی به پرداخت نقدی مؤدیان در شش ماهه اول هر سال به میزان 26 درصد، در شش ماهه دوم سال 22 درصد و به پرداخت تقسیطی 6 ماهه، 10 درصد.

تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست درخصوص جایزه خوش حسابی تعلق گرفته به پرداخت تقسیط شده، یک فقره چک معادل جایزه خوش حسابی و به تاریخ سررسید آخرین چک، از مؤدی دریافت نموده تا در صورت عدم وصول چک‌ها در سر رسید مقرر، جایزه خوش حسابی منتفی و چک مزبور وصول شود.

تبصره 2- جایزه خوش حسابی مندرج در بند 2 این مصوبه شامل بدهی مؤدیان بابت آرای صادره قضایی و شبه قضابی(به استثنای کمیسیون ماده صد) از جمله کمیسیون ماده 77، حقوق ناشی از اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و چک‌های برگشتی نمی‌شود.

تبصره 3- جایزه خوش حسابی به مؤدیانی که درخواست پرداخت نقدی خود را قبل از سررسید چک دارند، به ازای هر ماه تعجیل در پرداخت به میزان 2% (تا حداکثر 24%) مبلغ چک تعلق می‌گیرد.

3- معرفی مؤدی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز طرف قرارداد با شهرداری جهت پرداخت بدهی.

تبصره- بانک و مؤسسه مالی و اعتباری مجاز پس ازکسر سود توافق شده بر اساس قرارداد (حداکثر 22 درصد) از بدهی، باقیمانده آن را به حساب شهرداری مشهد مقدس واریز خواهد نمود.

4- دریافت املاک، اموال و مستغلات از اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط به مالکیت مؤدی یا بستگان درجه یک نسبی و سببی بابت مطالبات شهرداری مشهد به عنوان درآمدهای نقدی و فروش و یا تهاتر آن در قبال بدهی شهرداری به پیمانکاران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز کارشناسی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری و با تأیید معاونت اداری و مالی و مدیریت املاک و مستغلات شهرداری.

تبصره- موضوع این بند مشمول جایزه خوش حسابی نمی‌شود.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور لازم الاجراست. 174 (6)

محمدکمال سرویها

رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس

رونوشت :

1. جناب آقای شیران نماينده محترم مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي برای استحضار

2. رئیس محترم شوراي اسلامي استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مشهد برای استحضار

6. رئیس محترم كميسيون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداري برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون امورفنی، عمرانی و طرح ریزی شهری برای استحضار

8. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

9. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی ترمینال مزاحم و آلاینده کرایه

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا دبیرخانه کمیسیون ماده 77 اداره حسابداری

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین