تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03

عنوان : اصلاح مصوبه چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری (3/92/580/ش مورخ 92/02/17)-4/96/3343/ش

شماره مصوبه : 4/96/3343/ش

باطل شد

شماره مصوبه/قانون : 4/96/3343/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاح مصوبه چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری (3/92/580/ش مورخ 92/02/17)-4/96/3343/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری(3/3/580/ش مورخ 92/02/17)

سلام علیکم

با احترام،‌لایحه شماره 21/18789 مورخ 1396/02/04 با موضوع اصلاح مصوبه چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری در جلسه علنی مورخ 1396/03/02 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور مساعدت با اشخاص حقیقی یا حقوقی که درخواست پرداخت بدهی ساختمانی خود را به شهرداری به صورت نقدی، غیرنقدی و تقسیط دارند، با رعایت تبصره‌ها و بندهای زیر اقدام نماید:

تبصره 1- در صورت تقسیط بدهی، اعلام و قید نمودن بدهی هر یک از پلاک‌های مربوطه در اسناد صادره شهرداری( شامل: پروانه، گواهی عدم خلاف، پایان‌کار، پاسخگویی به استعلام‌ها و غیره) الزامی است و پاسخگویی به هرگونه استعلام مالکیت منوط به انجام تصفیه حساب کامل همان واحد از پلاک مورد استعلام می‌باشد.

تبصره 2- این مصوبه جایگزین مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی در این خصوص می‌شود.

1- دریافت 30% از مبلغ کل بدهی مؤدی بابت صدور مجوزهای ساختمانی به صورت نقد و تقسیط مبلغ باقیمانده از سوی مؤدی حداکثر تا سقف 6 ماه با ارائه تضامین لازم.

تبصره 1- بدهی مؤدیان حداکثر تا مبلغ 600/000/000 (ششصد میلیون) ریال تا سقف 36 ماه و با دریافت تضامین لازم قابل تقسیط می‌باشد.

تبصره 2- تضامین لازم برای مبالغ کمتر از 1/000/000/000 (یک میلیارد) ریال دو ضامن و ارائه چک از هر دو ضامن (با استعلام از بانک و عدم سابقه چک برگشتی) و برای بدهی‌های بیش از 1/000/000/000 (یک میلیارد) ریال ترهین سند مالکیت مشروط به اینکه سند در ترهین اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر نباشد و یا دریافت ضمانت نامه بانکی به میزان بدهی مؤدی خواهد بود.

تبصره 3- برای مؤدیانی که کل بدهی آن‌ها کمتر از 100/000/000 (یکصد میلیون) ریال باشد، در صورت تأیید کمیته نظارتی، اخذ سفته به میزان بدهی از مؤدی بابت ضمانت امکان‌پذیر می‌باشد.

2- اعطای جایزه خوش حسابی به پرداخت نقدی مؤدیان در شش ماهه اول هر سال به میزان 26 درصد، در شش ماهه دوم سال 22 درصد و به پرداخت تقسیطی 6 ماهه، 10 درصد.

تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست درخصوص جایزه خوش حسابی تعلق گرفته به پرداخت تقسیط شده، یک فقره چک معادل جایزه خوش حسابی و به تاریخ سررسید آخرین چک، از مؤدی دریافت نموده تا در صورت عدم وصول چک‌ها در سر رسید مقرر، جایزه خوش حسابی منتفی و چک مزبور وصول شود.

تبصره 2- جایزه خوش حسابی مندرج در بند 2 این مصوبه شامل بدهی مؤدیان بابت آرای صادره قضایی و شبه قضابی(به استثنای کمیسیون ماده صد) از جمله کمیسیون ماده 77، حقوق ناشی از اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و چک‌های برگشتی نمی‌شود.

تبصره 3- جایزه خوش حسابی به مؤدیانی که درخواست پرداخت نقدی خود را قبل از سررسید چک دارند، به ازای هر ماه تعجیل در پرداخت به میزان 2% (تا حداکثر 24%) مبلغ چک تعلق می‌گیرد.

3- معرفی مؤدی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز طرف قرارداد با شهرداری جهت پرداخت بدهی.

تبصره- بانک و مؤسسه مالی و اعتباری مجاز پس ازکسر سود توافق شده بر اساس قرارداد (حداکثر 22 درصد) از بدهی، باقیمانده آن را به حساب شهرداری مشهد مقدس واریز خواهد نمود.

4- دریافت املاک، اموال و مستغلات از اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط به مالکیت مؤدی یا بستگان درجه یک نسبی و سببی بابت مطالبات شهرداری مشهد به عنوان درآمدهای نقدی و فروش و یا تهاتر آن در قبال بدهی شهرداری به پیمانکاران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز کارشناسی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری و با تأیید معاونت اداری و مالی و مدیریت املاک و مستغلات شهرداری.

تبصره- موضوع این بند مشمول جایزه خوش حسابی نمی‌شود.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. 174 (6)

محمدکمال سرویها

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت :

1. جناب آقای شیران نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

6. رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون امورفنی، عمرانی و طرح ریزی شهری برای استحضار

8. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

9. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : بانک بدهی تهاتر قرارداد قیمت مالی محاسبات درآمدی مساعدت مستغلات مطالبات نظارت نماینده چک

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا دبیرخانه کمیسیون ماده 77 اداره حسابداری

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین