تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

عنوان : اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن (محمدیه)-4/96/8091/ش

شماره مصوبه : 4/96/8091/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/8091/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن (محمدیه)-4/96/8091/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن (محمدیه)

سلام علیکم

با احترام،‌لایحه شماره 21/44764مورخ 96/03/09 با موضوع اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن (محمدیه) در جلسه علنی مورخ 96/05/17 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با توجه به تغییرات ایجاد شده در قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن واقع در التیمور 19(محمدیه)، نسبت به اصلاح قرارداد پروژه مزبور در قالب اصلاحیه قرارداد به روش زیر اقدام نماید.

با عنایت به تبصره 15 مصوبه 3/90/5415/ش مورخ 1390/12/21 مبنی بر تعدیل حقوق شهرداری به منظور توجیه پذیر شدن پروژه‌ها به لحاظ اقتصادی برای سرمایه گذاران و نیز استناد به بند 6 ذیل ماده واحده مصوبه 92/3/579/ش مورخ 92/02/17 مبنی بر اعمال مشوق‌ها برای پروژه‌های مشارکتی، با اعمال تغییرات مربوط به زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی تا وضعیت موجود پروژه بر اساس مصوبات فوق الذکر موافقت گردید، به طوری که سهم‌الشرکه شهرداری در این پروژه مشارکتی از 20% ارزش کل پروژه به 17/63% و سهم‌الشرکه سرمایه‌گذار از 80% ارزش کل پروژه به 82/37% تعیین و تاخیرات غیر مجاز مورد نظر شهرداری به استناد نامه ثبتی به شماره 4/96/5413/ش مورخ 1396/04/12موسسه خیریه تخصصی مسکن سازان اهل بیت(ع) حذف می‌شود

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. 186 (4)

محمدکمال سرویها

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکت ها برای استحضار

9. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

14. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : خیریه قرارداد مشارکت نظارت نماینده پروژه مشارکتی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین