پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

عنوان : اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن (محمدیه)-4/96/8091/ش

شماره مصوبه : 4/96/8091/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/8091/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن (محمدیه)-4/96/8091/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن (محمدیه)

سلام عليكم

با احترام،‌لایحه شماره 21/44764مورخ 96/03/09 با موضوع اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن (محمدیه) در جلسه علنی مورخ 96/05/17 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي‌شود با توجه به تغييرات ايجاد شده در قرارداد پروژه مشاركتي پنجتن واقع در التيمور 19(محمدیه)، نسبت به اصلاح قرارداد پروژه مزبور در قالب اصلاحيه قرارداد به روش زير اقدام نمايد.

با عنایت به تبصره 15 مصوبه 3/90/5415/ش مورخ 1390/12/21 مبنی بر تعدیل حقوق شهرداری به منظور توجیه پذیر شدن پروژه‌ها به لحاظ اقتصادی برای سرمایه گذاران و نیز استناد به بند 6 ذیل ماده واحده مصوبه 92/3/579/ش مورخ 92/02/17 مبنی بر اعمال مشوق‌ها برای پروژه‌های مشارکتی، با اعمال تغییرات مربوط به زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی تا وضعیت موجود پروژه بر اساس مصوبات فوق الذکر موافقت گردید، به طوری که سهم‌الشركه شهرداري در اين پروژه مشاركتي از 20% ارزش كل پروژه به 17/63% و سهم‌الشركه سرمايه‌گذار از 80% ارزش كل پروژه به 82/37% تعيين و تاخیرات غیر مجاز مورد نظر شهرداری به استناد نامه ثبتی به شماره 4/96/5413/ش مورخ 1396/04/12موسسه خیریه تخصصی مسکن سازان اهل بیت(ع) حذف می‌شود

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور لازم الاجراست. 186 (4)

محمدکمال سرویها

رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماينده محترم مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي برای استحضار

2. رئیس محترم شوراي اسلامي استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر كل محترم بازرسي استان خراسان رضوي براي استحضار

6. اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم كميسيون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداري برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکت ها برای استحضار

9. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

14. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصلاح مسکن پروانه کمیسیون

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین