تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

عنوان : افزایش تعرفه خدمات دفاتر فنی و مهندسی و پیشخوان شهرسازی-4/96/8086/ش

شماره مصوبه : 4/96/8086/ش

باطل شد

شماره مصوبه/قانون : 4/96/8086/ش

عنوان مصوبه/قانون : افزایش تعرفه خدمات دفاتر فنی و مهندسی و پیشخوان شهرسازی-4/96/8086/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: افزایش تعرفه خدمات دفاتر فنی و مهندسی و پیشخوان شهرسازی

سلام علیکم

با احترام،‌لایحه شماره 21/60171 مورخ 96/03/29 با موضوع افزایش تعرفه خدمات دفاتر فنی و مهندسی و پیشخوان شهرسازی در جلسه علنی مورخ 96/05/17 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به ‌منظور به‌روزرسانی نرخ تعرفه دفاتر فنی و مهندسی و پیشخوان شهرسازی، تعرفه خدمات ارایه شده این دفاتر در سال 1396، با احتساب 10% افزایش نسبت به تعرفه ملاک عمل (سال 1391)، برابر جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تعیین شد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. 186 (2)

محمدکمال سرویها

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون امورفنی، عمرانی و طرح ریزی شهری برای استحضار

9. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

14. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : تعرفه نظارت نماینده

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره امور قراردادها

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین