پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1391/02/17

تاریخ اجرا : 1391/02/17

عنوان : ایجاد تسهیلات احداث اقامتگاه ارزان قیمت برای زائران -3/91/573/ش

شماره مصوبه : 3/91/573/ش


شماره مصوبه/قانون : 3/91/573/ش

عنوان مصوبه/قانون : ایجاد تسهیلات احداث اقامتگاه ارزان قیمت برای زائران -3/91/573/ش

تاریخ تصویب : 1391/02/17

تاریخ اجرا : 1391/02/17


(به موجب مصوبه شماره 4/95/15380/ش - 95/8/24 چند تبصره به اين مصوبه الحاق شد)

(به موجب مصوبه شماره 3/91/2887/ش - 91/7/11 يك تبصره به اين مصوبه الحاق شد)

(به موجب مصوبه شماره 3/91/3794/ش - 91/8/30 يك تبصره به اين مصوبه الحاق شد)

جناب آقاي مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

سلام عليكم

با احترام، لايحه شماره 21/159816 مورخ 90/11/29 شهرداري مشهد در زمينه ايجاد تسهيلات احداث اقامتگاه ارزان قيمت براي زائران در جلسه علني مورخ 91/2/3 شوراي اسلامي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد.

ماده واحده شهرداري مشهد موظف است در راستاي ارايه خدمات شايسته به زائران بارگاه ملكوتي حضرت رضا (ع) و توسعه اماكن اقامتي متناسب با شرايط اقتصادي زائران و همچنين تشويق اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ، بخش خصوصي ، عمومي و موسسات براي سرمايه گذاري در زمينه احداث زائرسراها متناسب با مطالعات و نيازسنجي هاي انجام شده ، پروانه احداث بناي اين گونه اماكن را بر اساس شرايط دفترچه پيوست (مهر شده توسط شوراي اسلامي شهر) به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداري به صورت كمك بدون دريافت وجه از سرمايه گذار صادر نمايد .

تبصره : شهرداري مشهد موظف است از نظر حقوقي ترتيبي اتخاذ نمايد كه مالكان اقامتگاه هاي ارزان قيمت ، تعرفه هاي پيشنهادي شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مشهد مي رسد را رعايت نموده و مكلف به اجراي آن باشند .

بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور لازم الاجراست .

عباس شیرمحمدی - رییس شوراي اسلامي شهرمشهد

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : پروانه

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا مدیریت گردشگری و امور زایرین

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین