تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

عنوان : تسهیلات صدور پروانه احداث بنای زایرسرای ارزان قیمت-4/96/8085/ش

شماره مصوبه : 4/96/8085/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/8085/ش

عنوان مصوبه/قانون : تسهیلات صدور پروانه احداث بنای زایرسرای ارزان قیمت-4/96/8085/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تسهیلات صدور پروانه احداث بنای زایرسرای ارزان‌ قیمت

سلام علیکم

با احترام،‌لایحه شماره 21/63704مورخ 96/04/04 با موضوع تسهیلات صدور پروانه احداث بنای زایرسرای ارزان‌ قیمت در جلسه علنی مورخ 96/05/17 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستفاد از مصوبه شماره 3/91/573/ش مورخ 1391/02/17 با موضوع ایجاد تسهیلات احداث اقامتگاه ارزان‌قیمت برای زایران، مطابق با موافقت‌نامه شماره 4/93/20920 مورخ 1393/09/05، نسبت به صدور پروانه احداث بنای زایرسرای ارزان‌قیمت، صرفاً برای املاک به شرح نقشه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، به صورت کمک و بدون دریافت وجه از سرمایه‌گذار اقدام نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.186 (3)

محمدکمال سرویها

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت برای استحضار

9. رئیس محترم کمیسیون امورفنی، عمرانی و طرح ریزی شهری برای استحضار

10. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

14. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

15. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : احداث اقامتگاه صدور پروانه نظارت نماینده

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : مدیریت گردشگری و امور زایرین شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین