پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

عنوان : تسهیلات صدور پروانه احداث بنای زایرسرای ارزان قیمت-4/96/8085/ش

شماره مصوبه : 4/96/8085/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/8085/ش

عنوان مصوبه/قانون : تسهیلات صدور پروانه احداث بنای زایرسرای ارزان قیمت-4/96/8085/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تسهیلات صدور پروانه احداث بنای زایرسرای ارزان‌ قیمت

سلام عليكم

با احترام،‌لایحه شماره 21/63704مورخ 96/04/04 با موضوع تسهیلات صدور پروانه احداث بنای زایرسرای ارزان‌ قیمت در جلسه علنی مورخ 96/05/17 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستفاد از مصوبه شماره 3/91/573/ش مورخ 1391/02/17 با موضوع ایجاد تسهیلات احداث اقامتگاه ارزان‌قیمت برای زایران، مطابق با موافقت‌نامه شماره 4/93/20920 مورخ 1393/09/05، نسبت به صدور پروانه احداث بنای زایرسرای ارزان‌قیمت، صرفاً برای املاک به شرح نقشه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، به صورت کمک و بدون دریافت وجه از سرمایه‌گذار اقدام نماید.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور لازم الاجراست.186 (3)

محمدکمال سرویها

رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماينده محترم مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي برای استحضار

2. رئیس محترم شوراي اسلامي استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر كل محترم بازرسي استان خراسان رضوي براي استحضار

6. اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم كميسيون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداري برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت برای استحضار

9. رئیس محترم کمیسیون امورفنی، عمرانی و طرح ریزی شهری برای استحضار

10. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

14. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

15. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اجتماعی املاک تسهیلات پروانه کمک کمیسیون

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی مدیریت گردشگری و امور زایرین

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین