پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1396/05/11

تاریخ اجرا : 1396/05/11

عنوان : تعیین تکلیف ساختمان واقع در چهار راه دکترا متعلق به سازمان اتوبوسرانی-4/96/7434/ش

شماره مصوبه : 4/96/7434/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/7434/ش

عنوان مصوبه/قانون : تعیین تکلیف ساختمان واقع در چهار راه دکترا متعلق به سازمان اتوبوسرانی-4/96/7434/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/11

تاریخ اجرا : 1396/05/11


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تعیین تکلیف ساختمان واقع در چهار راه دکترا متعلق به سازمان اتوبوسرانی

سلام عليكم

با احترام،‌طرح شماره 4/96/1866/ش مورخ 1396/02/09 در ارتباط با تعیین تکلیف ساختمان واقع در چهار راه دکترا متعلق به سازمان اتوبوسرانی در جلسه علنی مورخ 1396/05/10 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، ساختمان متعلق به خود واقع در چهارراه دکترا را با کاربری مسکونی و با قیمت کارشناسی رسمی به مستأجر آن واگذار نماید.

تبصره1- با عنایت به گذشت 6 ماه از قیمت کارشناسی ساختمان، کارشناسی مجدد صورت پذیرد و در قیمت‌گذاری جدید، هزینه‌های انجام شده توسط مستاجر (خریدار) جهت نوسازی و بهسازی محل، مد نظر قرار نگیرد.

تبصره2- اختلاف شهرداری با مستأجر در خصوص مبالغ اجاره بهای پرداختی در صورتی‌که با مصالحه مرتفع نشود، می‌بایست از طریق مراجع قضایی تعیین تکلیف شود.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. (7) 184

محمدکمال سرویها

رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : کاربری کاربری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین