پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

عنوان : تفریغ بودجه سال 1395 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی-4/96/7778/ش

شماره مصوبه : 4/96/7778/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/7778/ش

عنوان مصوبه/قانون : تفریغ بودجه سال 1395 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی-4/96/7778/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تفریغ بودجه سال 1395 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

سلام عليكم

با احترام،‌ لایحه شماره 21/61950 مورخ 96/03/31 در خصوص تفریغ بودجه سال 1395 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در جلسه علنی مورخ 96/05/12 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1395 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رعایت بندهای زیر تصویب شد:

1- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست ظرف مدت حداکثر 2 ماه نسبت به اعمال مفاد قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در زمینه نرخ استهلاک دارایی‌های ثابت در سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود اقدام نماید.

2- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست حداکثر تا پایان سال 1396 در خصوص اعتبارات واگذار شده به سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته، نسبت به اصلاح رویه‌های مالی و تعیین تکلیف دارایی‌های در جریان و همچنین ثبت دارایی ها به نام شهرداری اقدام نماید.

3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است پیمانکاران را در قراردادهای منعقده با تمامی تأمین‌کنندگان، که به صورت کارگزاری و مدیریت پیمان انجام می شود؛ موظف به رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلان شهرها نماید.

4- پرداخت وام به کارکنان از محل اعتبارات بودجه مجاز نمی‌باشد و شهرداری موظف به رعایت ضوابط مربوطه می‌باشد.

5- شهرداری مشهد مقدس مکلف است ظرف مدت شش ماه روش تسهیم هزینه‌ها در محاسبه بهای تمام شده را در قالب دستورالعمل واحد تهیه و به تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود ابلاغ نماید.

6- نظر به الزام ساعت حضور موظفي كاركنان در محيط كار، شهرداري موظف به ابلاغ، تأكيد و اجراي قانون مربوطه (ساعت كار روزهاي شنبه لغايت چهارشنبه از 7 صبح شروع و در ساعت 14:30 خاتمه مي‌يابد. خاتمه كار در روز پنجشنبه ساعت 13:30) مي‌باشد.

7- با توجه به اينكه روزهاي تعطيل جزءكاركرد كاركنان محسوب مي‌شود لذا نرخ اضافه كار ساعتي با توجه به اين موضوع محاسبه و پرداخت شود.

8- ايجاد دارايي وافزايش يا خريد آن صرفاَ براساس بودجه و يا اصلاح بودجه مجاز مي‌باشد (افزايش دارايي‌ها در صورتهاي مالي مبناي صحيح تلقي مي گردد).

9- پرداخت علي الحساب به پيمانكاران و فروشندگان صرفا براساس شرايط عمومي پيمان و طي شدن مرحله تسجيل در فرآيند هزينه، مجاز مي باشد(در قبال كار انجام شده و صورت وضعيت ارائه شده جهت رسيدگي)و پرداخت علي الحساب به كاركنان پس از طي شدن مرحله تسجيل(با وجود مستندات مكتوب)مجاز مي‌باشد.

10- هرگونه افزايش و يا تغيير وضعيت كاركنان وكارگران قبل از طي شدن تشريفات قانوني و اداري و ابلاغ معاونت مالي و اداري شهرداري مشهد و اخذ مجوزهای لازم ممنوع مي‌باشد و در صورت وجود هر نوع افزايش و يا تغيير وضعيت، شهرداري موظف است در بخش فعاليت‌هاي سازمان يا شركت و در صورت‌هاي مالي خود به صراحت مجوزهاي مربوطه را نام ببرد.

11- با توجه به اينكه شهرداري مشهد صورت‌هاي مالي تلفيقي تهيه نمي‌نمايد، لذا می‌بایست سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود را ملزم به تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي با شركت‌هاي فرعي خود نماید.

12- شهرداري مشهد مقدس موظف به ارائه جدول مقايسه‌اي دو سال متوالي تمامی هزينه‌ها قبل از تسهيم و اختصاص به قيمت تمام شده محصولات يا پروژها، در صورت‌هاي مالي خود مي‌باشد.

13- شهرداري مشهد مقدس موظف به رعايت كامل بند 7 ماده يك قانون منع مداخله كاركنان دولت مي‌باشد و می‌بایست رعایت بند مزبور را به تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود ابلاغ نماید.

14- شهرداري مشهد مقدس موظف به ارائه جدول سني پنج ساله هريك از حساب‌ها و اسناد دريافتي سنواتي، اسناد واخواهي شده، به ضميمه صورت‌هاي مالي مربوطه بوده و می‌بایست موارد مزبور را به سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود ابلاغ نماید.

15- شهرداري مشهد مقدس موظف به ثبت كليه قراردادهاي منعقد شده خود( اعم از اينكه از رديف بودجه تامين اعتبار شده باشند و يا اعتبار آن تفويضي و يا از محل درآمدهاي خود تأمين اعتبار شده باشند و به هر نحو كه كار به پيمانكار داده مي‌شود) در سيستم قراردادهاي شهرداري مي باشد و می‌بایست موارد مزبور را به سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود تکلیف نماید. لذا عدم ثبت در سامانه فوق براساس آيين نامه تعيين صلاحيت پيمانكاران و ارجاع كار در شهرداري مشهد تخلف محسوب می‌شود.

16- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجراي مصوبه‌های شماره 3/92/574/ش مورخ 17/02/ 1392 و 4/94/4268/ش مورخ 94/04/02شوراي اسلامی شهر و تبصره 1 ماده 33 آیین نامه مالی شهرداری تهران، سقف اختیارات تفویضی به مدیران و سازمان‌های شهرداری را بروزرسانی نموده و اختیارات مدیران عامل و هیأت مدیره را به پیوست در حکم ابلاغ آنها قید نماید. همچنین موارد مغایر با این مصوبه را در اصلاح اساسنامه سازمان‌ها مد نظر قرار دهد.

17- شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به احصاء عملیات‌های خارج از محدوده شهر اقدام نموده و پس از محاسبه ریالی بدهی سازمان‌های ذیربط، لایحه تعیین تکلیف مطالبات خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. (3) 185

محمدکمال سرویها

رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماينده محترم مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي برای استحضار

2. رئیس محترم شوراي اسلامي استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر كل محترم بازرسي استان خراسان رضوي براي استحضار

6. اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون تلفیق برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست برای استحضار

9. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

14. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : آتش نشانی آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه مطالبات کمیسیون

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان آتش نشانی

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین