تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

عنوان : تفریغ بودجه سال 1395 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی-4/96/7778/ش

شماره مصوبه : 4/96/7778/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/7778/ش

عنوان مصوبه/قانون : تفریغ بودجه سال 1395 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی-4/96/7778/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تفریغ بودجه سال 1395 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

سلام علیکم

با احترام،‌ لایحه شماره 21/61950 مورخ 96/03/31 در خصوص تفریغ بودجه سال 1395 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در جلسه علنی مورخ 96/05/12 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1395 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رعایت بندهای زیر تصویب شد:

1- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست ظرف مدت حداکثر 2 ماه نسبت به اعمال مفاد قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در زمینه نرخ استهلاک دارایی‌های ثابت در سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود اقدام نماید.

2- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست حداکثر تا پایان سال 1396 در خصوص اعتبارات واگذار شده به سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته، نسبت به اصلاح رویه‌های مالی و تعیین تکلیف دارایی‌های در جریان و همچنین ثبت دارایی ها به نام شهرداری اقدام نماید.

3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است پیمانکاران را در قراردادهای منعقده با تمامی تأمین‌کنندگان، که به صورت کارگزاری و مدیریت پیمان انجام می شود؛ موظف به رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلان شهرها نماید.

4- پرداخت وام به کارکنان از محل اعتبارات بودجه مجاز نمی‌باشد و شهرداری موظف به رعایت ضوابط مربوطه می‌باشد.

5- شهرداری مشهد مقدس مکلف است ظرف مدت شش ماه روش تسهیم هزینه‌ها در محاسبه بهای تمام شده را در قالب دستورالعمل واحد تهیه و به تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود ابلاغ نماید.

6- نظر به الزام ساعت حضور موظفی کارکنان در محیط کار، شهرداری موظف به ابلاغ، تأکید و اجرای قانون مربوطه (ساعت کار روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از 7 صبح شروع و در ساعت 14:30 خاتمه می‌یابد. خاتمه کار در روز پنجشنبه ساعت 13:30) می‌باشد.

7- با توجه به اینکه روزهای تعطیل جزءکارکرد کارکنان محسوب می‌شود لذا نرخ اضافه کار ساعتی با توجه به این موضوع محاسبه و پرداخت شود.

8- ایجاد دارایی وافزایش یا خرید آن صرفاَ براساس بودجه و یا اصلاح بودجه مجاز می‌باشد (افزایش دارایی‌ها در صورتهای مالی مبنای صحیح تلقی می گردد).

9- پرداخت علی الحساب به پیمانکاران و فروشندگان صرفا براساس شرایط عمومی پیمان و طی شدن مرحله تسجیل در فرآیند هزینه، مجاز می باشد(در قبال کار انجام شده و صورت وضعیت ارائه شده جهت رسیدگی)و پرداخت علی الحساب به کارکنان پس از طی شدن مرحله تسجیل(با وجود مستندات مکتوب)مجاز می‌باشد.

10- هرگونه افزایش و یا تغییر وضعیت کارکنان وکارگران قبل از طی شدن تشریفات قانونی و اداری و ابلاغ معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد و اخذ مجوزهای لازم ممنوع می‌باشد و در صورت وجود هر نوع افزایش و یا تغییر وضعیت، شهرداری موظف است در بخش فعالیت‌های سازمان یا شرکت و در صورت‌های مالی خود به صراحت مجوزهای مربوطه را نام ببرد.

11- با توجه به اینکه شهرداری مشهد صورت‌های مالی تلفیقی تهیه نمی‌نماید، لذا می‌بایست سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود را ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی با شرکت‌های فرعی خود نماید.

12- شهرداری مشهد مقدس موظف به ارائه جدول مقایسه‌ای دو سال متوالی تمامی هزینه‌ها قبل از تسهیم و اختصاص به قیمت تمام شده محصولات یا پروژها، در صورت‌های مالی خود می‌باشد.

13- شهرداری مشهد مقدس موظف به رعایت کامل بند 7 ماده یک قانون منع مداخله کارکنان دولت می‌باشد و می‌بایست رعایت بند مزبور را به تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود ابلاغ نماید.

14- شهرداری مشهد مقدس موظف به ارائه جدول سنی پنج ساله هریک از حساب‌ها و اسناد دریافتی سنواتی، اسناد واخواهی شده، به ضمیمه صورت‌های مالی مربوطه بوده و می‌بایست موارد مزبور را به سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود ابلاغ نماید.

15- شهرداری مشهد مقدس موظف به ثبت کلیه قراردادهای منعقد شده خود( اعم از اینکه از ردیف بودجه تامین اعتبار شده باشند و یا اعتبار آن تفویضی و یا از محل درآمدهای خود تأمین اعتبار شده باشند و به هر نحو که کار به پیمانکار داده می‌شود) در سیستم قراردادهای شهرداری می باشد و می‌بایست موارد مزبور را به سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته خود تکلیف نماید. لذا عدم ثبت در سامانه فوق براساس آیین نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار در شهرداری مشهد تخلف محسوب می‌شود.

16- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجرای مصوبه‌های شماره 3/92/574/ش مورخ 17/02/ 1392 و 4/94/4268/ش مورخ 94/04/02شورای اسلامی شهر و تبصره 1 ماده 33 آیین نامه مالی شهرداری تهران، سقف اختیارات تفویضی به مدیران و سازمان‌های شهرداری را بروزرسانی نموده و اختیارات مدیران عامل و هیأت مدیره را به پیوست در حکم ابلاغ آنها قید نماید. همچنین موارد مغایر با این مصوبه را در اصلاح اساسنامه سازمان‌ها مد نظر قرار دهد.

17- شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به احصاء عملیات‌های خارج از محدوده شهر اقدام نموده و پس از محاسبه ریالی بدهی سازمان‌های ذیربط، لایحه تعیین تکلیف مطالبات خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. (3) 185

محمدکمال سرویها

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون تلفیق برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست برای استحضار

9. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

14. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : آتش نشانی اساسنامه بدهی تخلف خارج از محدوده خرید دستورالعمل قیمت مالی محیط زیست مطالبات نظارت نماینده

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : سازمان آتش نشانی شورا گروه بودجه

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین