تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

عنوان : تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری مشهد مقدس-4/96/7783/ش

شماره مصوبه : 4/96/7783/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/7783/ش

عنوان مصوبه/قانون : تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری مشهد مقدس-4/96/7783/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری مشهد مقدس

سلام علیکم

با احترام،‌ لایحه شماره 21/79519 مورخ 96/04/27 در خصوص تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری مشهد مقدس در جلسه علنی مورخ 96/05/12 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری مشهد، به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر با رعایت بندهای زیر تصویب شد:

1. شهرداری مشهد مقدس مکلف است با عنایت به اینکه وضعیت جذب درآمدهای غیرنقد عوارض صدور پروانه در سالهای 94 و 95 کمتر از 3 درصد می‌باشد و به نظر می‌رسد در این خصوص یا ساز و کارهای لازم شکل نگرفته یا درآمد درنظر گرفته مطابق ظرفیتهای واقعی نمی‌باشد، عدم تحقق درآمدهای مذکور را بررسی و علل آن را ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

2. شهرداری مشهد مقدس مکلف است با عنایت به اینکه وضعیت جذب درآمدهای غیر نقد ورود به محدوده در سال 95 کمتر از 3 درصد می باشد و به نظر می‌رسد درآمدهای مذکور در کد درآمدی دیگر ثبت می‌شود، عدم تحقق درآمدهای مذکور را بررسی و علل آن را ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

3. شهرداری مشهد مقدس موظف است در خصوص درآمدهای بهای خدمات بهره‌برداری موقت، مقایسهای بین سالهای 92 تا 95 انجام داده و نتیجه را حداکثر تا یک ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

4. با عنایت به عدم تحقق مواد 5 و 6 هزینهای طی تفریغ بودجه 94 و 95 (با وجود اینکه انحراف مثبت است)، شهرداری مشهد مقدس می‌بایست در فرآیند اصلاح بودجه 96، اصلاح مواد مزبور را مد نظر قرار دهد.

5. شهرداری مشهد مقدس موظف است مطابق آلبوم بودجه، در اجرای پروژه‌های عمرانی به منابع سرمایهگذاری و مشارکت توجه بیشتری معمول داشته و صد درصد منابع پیش بینی شده در این زمینه را محقق و نسبت به جبران کاهش آن اقدام نماید.

6. شهرداری مشهد مقدس می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف بحث ساختار مدیریتی طرح‌ها از جمله (آبکوه، عامل، میدان شهدا و ثامن) و عدم تحقق منابع مدیریت طرح‌های مزبور اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

7. شهرداری مشهد مقدس موظف است نسبت به تحویل‌گیری 2/5 هکتار زمین مورد توافق با آستان قدس رضوی در محدوده منطقه یک شهرداری مشهد اقدام و گزارش آن را حداکثر تا پایان شهریور ماه 96 به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

8. شهرداری مشهد مقدس موظف است پیگیری‌های لازم را در خصوص تعیین تکلیف حساب‌ها و اسناد دریافتی سنواتی به عمل آورده و گزارش سنی آن‌ها در پنج سال اخیر(به نام اشخاص) را حداکثر تا پایان آبان ماه 96 به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

9. شهرداری مشهد مقدس موظف است هر ساله، اطلاع‌رسانی لازم را به شهروندان درخصوص عودت سپرده‌های اشغال معابر به عمل آورده و نسبت به اقلامی که مطابق قانون، قابل انتقال به درآمدهای عمومی شهرداری می‌باشد تعیین تکلیف نماید.

10. شهرداری مشهد مقدس موظف است ظرف مدت سه ماه، لایحه تعیین تکلیف اسناد تضمینی اشخاص را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

11. شهرداری مشهد مقدس موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه، پیشنهادهای خود در خصوص انعکاس ریالی آرای صادره کمیسیون ماده صد طی فرآیند ابلاغ تا اجرا در سیستم مالی شهرداری را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

12. شهرداری مشهد مقدس موظف است درجهت تطبیق درآمد ثبت شده در سیستم شهرسازی با درآمد ثبت شده در سیستم مالی تا پایان سال 96 اقدامات لازم را به عمل آورد.

13. با عنایت به گزارش حسابرس درخصوص صدور پروانه برای برخی پروژه‌ها (منطقه 1، منطقه 8) بدون ثبت در سیستم شهرسازی، شهرداری مجاز به صدور پروانه بدون ثبت در سیستم شهرداری نمی‌باشد.

14. شهرداری مشهد مقدس موظف است نسبت به ثبت به موفع سود سپرده‌های بانکی خود اقدام و مشکل پیش‌آمده در منطقه 11 را مرتفع نماید.

15. شهرداری مشهد مقدس موظف به انجام تکالیف مندرج در مصوبه شماره 4838 مورخ 30/3/96 درخصوص تفریغ بودجه سال 1394 مربوط به قطاع 3 و4 منطقه ثامن بوده و می‌بایست وفق زمانبندی‌های تعیین شده، گزارش‌های لازم را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

16. به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در راستای تبصره 11 مصوبه بودجه سال 1396 مبنی بر اجرایی نمودن آیین‌نامه اصلاح الگوی مصرف (موضوع مصوبه شماره 4/95/14072/ش مورخ 1395/08/05)، نیم درصد از صرفه جویی ایجاد شده در هزینه‌های عمومی سال مالی 1396 را برای تشویق واحدهای اجرایی که نسبت به صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها اقدام نموده‌اند در قالب کارانه ویژه و بر اساس بررسی‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه پرداخت نماید. این کارانه علاوه بر سقف پرداختی مندرج در آیین‌نامه کارانه‌مصوب شورای اسلامی شهر می‌باشد.

17. شهرداری مشهد مقدس موظف است در کاربری‌های تجاری، وجوهی که مازاد بر یک دوم ارزش روز سرقفلی، تحت عنوان کسری یا تأمین پارکینگ در نظریه کارشناسی قید و وصول نموده است را به حساب بستانکاری شهروندان ذی‌حق منظور نموده و در زمان اخذ پروانه، پایانکار و غیره مبالغ مزبور را تهاتر نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. (11) 185

محمدکمال سرویها

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای استحضار

8. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

9. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصلاح الگوی مصرف بهای خدمات تهاتر حسابرس صدور پروانه عوارض مالی مشارکت معابر منابع نظارت نماینده پارکینگ پایانکار کارانه

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین