تاریخ تصویب : 1395/12/08

تاریخ اجرا : 1395/12/08

عنوان : صورتجلسه نهایی افراز و قرارداد فروش باقیمانده واحدهای تفکیک شده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس

شماره مصوبه : 4/95/22172/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/95/22172/ش

عنوان مصوبه/قانون : صورتجلسه نهایی افراز و قرارداد فروش باقیمانده واحدهای تفکیک شده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس

تاریخ تصویب : 1395/12/08

تاریخ اجرا : 1395/12/08


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع : صورتجلسه نهایی افراز و قرارداد فروش باقیمانده واحدهای تفکیک شده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به لایحه شماره 21/237231 مورخ 95/12/02 در خصوص ارسال صورتجلسه نهایی افراز و قرارداد فروش باقیمانده واحدهای تفکیک شده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس و به استناد بند 5 دستورالعمل نحوه بهره برداری از سهم الشرکه شهرداری و سرمایه گذار موضوع مصوبه شماره 4/93/2697/ش مورخ 93/03/22 (دستورالعملها و روشهای اجرایی فرآیندهای سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداری مشهد) و همچنین بند 8 مصوبه شماره 4/95/11502/ش مورخ 95/06/27، به پیوست تصویر نظریه شماره 4/1376/ک م مورخ 95/12/03 کمیسیون محترم امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتها برای استحضار و دستور اقدام لازم ابلاغ می شود.

محمدکمال سرویها

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

***************************************************************************************************************************

شماره : 4/1376/ک م

تاریخ : 1395/12/3

جناب آقای دکتر سرویها

رئیس محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

سلام علیکم

احتراما پیرو ارجاع در ارتباط با نامه شماره 21/237231 مورخ 1395/12/2 شهرداری مشهد در خصوص ارسال صورتجلسه نهایی افراز و قرارداد فروش باقیمانده واحدهای تفکیک شده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس، طی نامه به شماره 4/95/21846/ش 1395/12/2 به این کمیسیون، به استحضار می رساند، موضوع در جلسه مورخ 1395/12/2 کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها بررسی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.

نظریه کمیسیون :

ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود:

الف- بر اساس صورت جلسه افراز پیوست(مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) نسبت به تفکیک سهم شهرداری و سرمایه گذاری از پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس (موضوع قرارداد 21/124682 مورخ 1391/8/11 و اصلاحیه های آن ) اقدام نماید.

ب- بر اساس کارشناسی ها و مطابق قرارداد فروش پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر ) نسبت به فروش باقیمانده ئواحدهای تفکیک شده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس (هشت واحد ) به شریک (شرکت بتن ساز تربت ) اقدام نماید.

مراتب جهت استحضار و ابلاغ به شهرداری وفق مصوبه 4/93/2697/ش مورخ 93/3/22 و همچنین بند 8 مصوبه شماره 4/95/11502/ش مورخ 95/6/27 و به منزله مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد اعلام می گردد.

علی اصغر نخعی راد

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : بهره برداری تفکیک دستورالعمل سرمایه گذاری صورتجلسه قرارداد مشارکت پروژه مشارکتی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری شورا

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین