نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

تاریخ تصویب : 1395/12/08

تاریخ اجرا : 1395/12/08

عنوان : صورتجلسه نهایی افراز و قرارداد فروش باقیمانده واحدهای تفکیک شده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس

شماره مصوبه : 4/95/22172/ش

ارسال پیشنهاد و امتیاز دهی به سامانه

شماره مصوبه/قانون : 4/95/22172/ش

عنوان مصوبه/قانون : صورتجلسه نهایی افراز و قرارداد فروش باقیمانده واحدهای تفکیک شده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس

تاریخ تصویب : 1395/12/08

تاریخ اجرا : 1395/12/08


جناب آقاي مرتضوي

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع : صورتجلسه نهايي افراز و قرارداد فروش باقيمانده واحدهاي تفكيك شده سهم شهرداري در پروژه مشاركتي 1312 واحدي ياس

سلام عليكم

با احترام، بازگشت به لايحه شماره 21/237231 مورخ 95/12/02 در خصوص ارسال صورتجلسه نهايي افراز و قرارداد فروش باقيمانده واحدهاي تفكيك شده سهم شهرداري در پروژه مشاركتي 1312 واحدي ياس و به استناد بند 5 دستورالعمل نحوه بهره برداري از سهم الشركه شهرداري و سرمايه گذار موضوع مصوبه شماره 4/93/2697/ش مورخ 93/03/22 (دستورالعملها و روشهاي اجرايي فرآيندهاي سرمايه گذاري و مشاركت در شهرداري مشهد) و همچنين بند 8 مصوبه شماره 4/95/11502/ش مورخ 95/06/27، به پيوست تصوير نظريه شماره 4/1376/ك م مورخ 95/12/03 كميسيون محترم امور اقتصادي، سرمايه گذاري و مشاركتها براي استحضار و دستور اقدام لازم ابلاغ مي شود.

محمدكمال سرويها

رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد

***************************************************************************************************************************

شماره : 4/1376/ک م

تاریخ : 1395/12/3

جناب آقای دکتر سرویها

رئیس محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

سلام علیکم

احتراما پیرو ارجاع در ارتباط با نامه شماره 21/237231 مورخ 1395/12/2 شهرداری مشهد در خصوص ارسال صورتجلسه نهایی افراز و قرارداد فروش باقیمانده واحدهای تفکیک شده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس، طی نامه به شماره 4/95/21846/ش 1395/12/2 به این کمیسیون، به استحضار می رساند، موضوع در جلسه مورخ 1395/12/2 کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها بررسی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.

نظریه کمیسیون :

ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود:

الف- بر اساس صورت جلسه افراز پیوست(مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) نسبت به تفکیک سهم شهرداری و سرمایه گذاری از پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس (موضوع قرارداد 21/124682 مورخ 1391/8/11 و اصلاحیه های آن ) اقدام نماید.

ب- بر اساس کارشناسی ها و مطابق قرارداد فروش پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر ) نسبت به فروش باقیمانده ئواحدهای تفکیک شده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی 1312 واحدی یاس (هشت واحد ) به شریک (شرکت بتن ساز تربت ) اقدام نماید.

مراتب جهت استحضار و ابلاغ به شهرداری وفق مصوبه 4/93/2697/ش مورخ 93/3/22 و همچنین بند 8 مصوبه شماره 4/95/11502/ش مورخ 95/6/27 و به منزله مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد اعلام می گردد.

علی اصغر نخعی راد

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : در مسیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین