پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1386/06/29

تاریخ اجرا : 1386/06/29

تاریخ اعتبار : 1396/06/27

عنوان : طرح تفصیلی مرکز شهر (طاش)-3/2806/ش

شماره مصوبه : 3/2806/ش


شماره مصوبه/قانون : 3/2806/ش

عنوان مصوبه/قانون : طرح تفصیلی مرکز شهر (طاش)-3/2806/ش

تاریخ تصویب : 1386/06/29

تاریخ اجرا : 1386/06/29

تاریخ اعتبار : 1396/06/27


«مصوبه»

جناب آقاي مهندس پژمان (اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره 2/2745/ش مورخه 83/11/12 مي باشد.)

شهردار محترم مشهد

سلام عليكم

با احترام، لايحه شماره 21/36155 مورخه 86/5/24 در ارتباط با اصلاح مصوبه شماره 2/2745/ش مورخه 83/11/12 موضوع طرح تفصيلي مركز شهر (طاش) درجلسه علني مورخه 86/6/25 مطرح شد و به شرح ذيل به تصويب رسيد. لازم به ذكر است اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره 2/2745/ش مورخه 83/11/12 مي باشد.

متن مصوبه

شهرداري مشهد مكلف است درارتباط با طرح طاش و اجراي آن در مركز شهر اقدامات ذيل را انجام دهد.

1-طرح طاش را از ابتداي سال 1384 به اجرا درآورد.

2-كليه كساني كه ازسال 1374 تا سال 1381 (سالهاي مطالعه طرح) از شهرداري استعلام گرفته اند در همان كاربري و تراكم باقي بمانند.

3- در صورتيكه بعضي املاك موضوع بند 2 در داخل اراضي خدماتي واقع شده باشند از اجازه ساخت ممانعت و ملك با همان كاربري و تراكم توسط شهرداري خريداري شود.

4- ساير اراضي كه ازكاربري غيرخدماتي به خدماتي تغييريافته اند با تراكم كم مسكوني خريداري شود.

5- محاسبه بهاي خدمات تغيير كاربري و افزايش تراكم مربوط به ساخت و سازهاي واقع در منطقه طرح طاش به روش محاسبه بهاء خدمات تغيير كاربريها و افزايش تراكم موضوع مصوبه شماره 3/3168/ش 86/6مورخه29/ مي باشد.

6- محاسبه بهاي خدمات بلند مرتبه سازي در طرح تفصيلي مركز شهر (طاش) بر مبناي مصوبه بهاي خدمات بلند مرتبه سازي به شرح زير مي باشد: بهاي خدمات افزايش تراكم به ازاي هر متر مربع براي كاربريهاي مسكوني p20 (مشروط به اينكه تا تاريخ 87/3/31 از سه ميليون ريال بيشتر نشود)، اداري p30، اقامتيp36 و تجاري p60 موافقت گرديد.

تبصره : در مورد اشخاصي كه تا تاريخ 86/6/25 تقاضاي پروانه نموده و وجهي را واريز نموده اند ضوابط قبلي (در صورت وجود ضابطه) اجرا شود.

7- شهرداري مكلف است مشاورين طرح تفصيلي را موظف نمايد تا در مطالعات تراز مالي فيزيكي اين طرحها، مسئله خسارت كساني كه كاربري يا تراكم منفي پيدا مي كنند را پيش بيني نمايند.

بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 قابل اجرا مي باشد.

سيد محمد طباطبايي يزدي – رييس شوراي اسلامي شهر مشهد

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصلاح پروانه

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا اداره تحقق پذیری طرح های شهری

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین