پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1396/05/11

تاریخ اجرا : 1396/05/11

عنوان : کمک به توسعه، مرمت و نگهداری اردوگاه فرهنگی و زیارتی ثامن الائمه شهر حمیدیه -4/96/7433/ش

شماره مصوبه : 4/96/7433/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/7433/ش

عنوان مصوبه/قانون : کمک به توسعه، مرمت و نگهداری اردوگاه فرهنگی و زیارتی ثامن الائمه شهر حمیدیه -4/96/7433/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/11

تاریخ اجرا : 1396/05/11


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: کمک به توسعه، مرمت و نگهداری اردوگاه فرهنگی و زیارتی ثامن‌الائمه شهر حمیدیه

سلام عليكم

با احترام،‌لایحه شماره 21/234481 مورخ 1395/11/28 در ارتباط با کمک به توسعه، مرمت و نگهداری اردوگاه فرهنگی و زیارتی ثامن‌الائمه شهر حمیدیه در جلسه علنی مورخ 1396/05/10 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در مجموع مبلغ 30 میلیارد ریال برای اجرای پروژ‌ه‌های عمرانی با رعایت اولویت جدول و نقشه پیوست، در سال 1396 مشارکت نماید.

تبصره1- مبلغ 10 میلیارد هم‌زمان با انعقاد تفاهم‌نامه و مابقی، پس از ارائه گزارش تأئید صورت وضعیت‌ها پرداخت خواهد شد.

تبصره2- هزینه‌کرد این مبلغ می‌بایست بر اساس طرح مصوب و با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری مشهد مقدس ‌باشد.

تبصره3- صورت وضعیت‌های مالی فعالیت‌های عمرانی صورت گرفته باید به تأیید نماینده ناظر شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 24 برسد.

تبصره4- اسناد و صورت وضعیت‌های قرارداد ما قبل به مبلغ 9/700/000/000 ریال که توسط شهرداری مشهد مقدس به فرماندهی سپاه امام رضا (ع) تفویض شده است می‌بایست به تأیید نماینده ناظر شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 24 برسد.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. (6) 184

محمدکمال سرویها

رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. نمايندگان محترم مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي برای استحضار

2. رئیس محترم شوراي اسلامي استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر كل محترم بازرسي استان خراسان رضوي براي استحضار

6. فرمانده محترم سپاه امام رضا (ع) برای استحضار

7. اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مشهد برای استحضار

8. رئیس محترم كميسيون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداري برای استحضار

9. رئیس محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت برای استحضار

10. رئیس محترم کمیسیون امورفنی، عمرانی و طرح ریزی شهری برای استحضار

11. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

14. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

15. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

16. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اجتماعی نگهداری کمک کمیسیون

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین