تاریخ تصویب : 1396/05/15

تاریخ اجرا : 1396/05/15

عنوان : مخالفت با لایحه اجرای پروژه پزشکان سینوهه به صورت مشارکتی-4/96/7874/ش

شماره مصوبه : 4/96/7874/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/96/7874/ش

عنوان مصوبه/قانون : مخالفت با لایحه اجرای پروژه پزشکان سینوهه به صورت مشارکتی-4/96/7874/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/15

تاریخ اجرا : 1396/05/15


جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: مخالفت با لایحه اجرای پروژه مجتمع پزشکان سینوهه به صورت مشارکتی

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره 21/10985 مورخ 96/01/26 در ارتباط با اجرای پروژه مجتمع پزشکان سینوهه به صورت مشارکتی در جلسه غیر علنی رسمی مورخ 96/05/15 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و با آن مخالفت شد. (1) 96/05/15

محمدکمال سرویها

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

2. رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری برای استحضار

3. رئیس محترم کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکت ها برای استحضار

4. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

5. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

6. مدیر محترم حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

7. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

8. مدیر محترم نظارت عالیه و ارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

9. مدیر محترم روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

:

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : مشارکت نظارت

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین