تاریخ تصویب : 1396/08/14

تاریخ اجرا : 1396/08/14

عنوان : گزارشهای بازدید دفاتر شهرسازی

شماره مصوبه : 29/96/ 154993


شماره مصوبه/قانون : 29/96/ 154993

عنوان مصوبه/قانون : گزارشهای بازدید دفاتر شهرسازی

تاریخ تصویب : 1396/08/14

تاریخ اجرا : 1396/08/14


جناب آقای مهندس شرکا

رئیس محترم انجمن دفاتر مهندسی خراسان رضوی

جناب آقای مهندس غیب دوست

دبیر محترم انجمن شرکتهای مشاور معماری و شهرسازی خراسان رضوی

شرکتهای کارگزار خدمات شهرسازی

موضوع : گزارشهای بازدید دفاتر شهرسازی

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ با عنایت به تحلیل و اسیب شناسی گزارش های بازدید دفاتر ، موارد ذیل غالب تخلف برخی کارشناسان بازدید دفاتر می باشد که منجر به ایجاد حق برای مالک و عدم دریافت حقوقات شهرداری شده و دسترسی های دفاتر متخلف قطع گردیده است .

-1 عدم گزارش اسانسور در ساختمان های قدیمی که پس از صدور گواهی پایانکار و صورتمجلس تفکیکی مالکین اقدام به نصب و راه اندازی اسانسور نموده اند.

-2 املاک قدیمی که که دارای انباری مسکونی در همکف یا زیر زمین بوده و مالک تبدیل به واحد مسکونی نموده است.

شایسته است دستور فرمائید؛ دفاتر زیر مجموعه نسبت به تهیه گزارش های بازدید کامل و گرفتن عکس از این قبیل ساختمان ها اقدام و در ارشیو ملک (سیستم یکپارچه شهرسازی) بارگذاری تا دچار تبعات بعدی نشوند .دفاتر شهرسازی ملزم به رعایت این موارد می باشند و در صورت قصور دفتر ،عواقب ان بر عهده دفتر بوده و عملکرد آن در کمیته تخلفات دفاتر مطرح و بررسی می گردد.بزودی تعداد عکس های بازدید تبلتی با توجه به نوع درخواست ثبت شده افزایش و در ورژن جدید هوشمند سازی بازدید اعمال خواهد شد.

جزییات قانون

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین