پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1396/08/14

تاریخ اجرا : 1396/08/14

عنوان : گزارشهای بازدید دفاتر شهرسازی

شماره مصوبه : 29/96/ 154993


شماره مصوبه/قانون : 29/96/ 154993

عنوان مصوبه/قانون : گزارشهای بازدید دفاتر شهرسازی

تاریخ تصویب : 1396/08/14

تاریخ اجرا : 1396/08/14


جناب آقاي مهندس شركا

رئيس محترم انجمن دفاتر مهندسي خراسان رضوي

جناب آقاي مهندس غيب دوست

دبير محترم انجمن شركتهاي مشاور معماري و شهرسازي خراسان رضوي

شركتهاي كارگزار خدمات شهرسازي

موضوع : گزارشهاي بازديد دفاتر شهرسازي

باسلام

احتراما" به اطلاع مي رساند؛ با عنايت به تحليل و اسيب شناسي گزارش هاي بازديد دفاتر ، موارد ذيل غالب تخلف برخي كارشناسان بازديد دفاتر مي باشد كه منجر به ايجاد حق براي مالك و عدم دريافت حقوقات شهرداري شده و دسترسي هاي دفاتر متخلف قطع گرديده است .

-1 عدم گزارش اسانسور در ساختمان هاي قديمي كه پس از صدور گواهي پايانكار و صورتمجلس تفكيكي مالكين اقدام به نصب و راه اندازي اسانسور نموده اند.

-2 املاك قديمي كه كه داراي انباري مسكوني در همكف يا زير زمين بوده و مالك تبديل به واحد مسكوني نموده است.

شايسته است دستور فرمائيد؛ دفاتر زير مجموعه نسبت به تهيه گزارش هاي بازديد كامل و گرفتن عكس از اين قبيل ساختمان ها اقدام و در ارشيو ملك (سيستم يكپارچه شهرسازي) بارگذاري تا دچار تبعات بعدي نشوند .دفاتر شهرسازي ملزم به رعايت اين موارد مي باشند و در صورت قصور دفتر ،عواقب ان بر عهده دفتر بوده و عملكرد آن در كميته تخلفات دفاتر مطرح و بررسي مي گردد.بزودي تعداد عكس هاي بازديد تبلتي با توجه به نوع درخواست ثبت شده افزايش و در ورژن جديد هوشمند سازي بازديد اعمال خواهد شد.

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : مدیریت طرح های توسعه شهری

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین