تاریخ تصویب : 1397/02/01

تاریخ اجرا : 1397/02/01

عنوان : نامه اعتراض (مصوبه 5/97/601/ش) به شماره 3853/1/565

شماره مصوبه : 3853/1/565


شماره مصوبه/قانون : 3853/1/565

عنوان مصوبه/قانون : نامه اعتراض (مصوبه 5/97/601/ش) به شماره 3853/1/565

تاریخ تصویب : 1397/02/01

تاریخ اجرا : 1397/02/01


جناب آقای حیدری

رئیس محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

سلام علیکم

احتراماً عطف به مصوبه شماره 5/97/601/ش مورخه 97/1/21 موضوع دریافت بهای خدمات از عملیات آتش نشانی و خدمات ایمنی در خارج از محدوده شهری، مراتب در جلسه مورخه 97/2/1 هیات تطبیق مصوبات مطرح گردید که به دلیل مغایرت مصوبه با تبصره 5 از ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر وروستا و شهرک، مصوبه مورد اعتراض هیات قرار گرفته لهذا پیشنهاد گردید برای رفع ایراد بعد از کلمه محدوده کلمه حریم نیز اضافه گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در شورا مطرح و نتیجه را به دبیرخانه هیات تطبیق اعلام فرمایند.

محمد رحیم نوروزیان

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد و رییس هیات انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرستان

رونوشت :

- جناب آقای قربانی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی جهت استحضار

- جناب آقای تقی زاده خامسی شهردار محترم مشهد مقدس جهت استحضار

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : آتش نشانی بهای خدمات حریم شهر خارج از محدوده

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین