تاریخ تصویب : 1397/02/01

تاریخ اجرا : 1397/02/01

عنوان : نامه اعتراض (مصوبه شماره 5/97/946/ش) به شماره 3853/1/566

شماره مصوبه : 3853/1/566


شماره مصوبه/قانون : 3853/1/566

عنوان مصوبه/قانون : نامه اعتراض (مصوبه شماره 5/97/946/ش) به شماره 3853/1/566

تاریخ تصویب : 1397/02/01

تاریخ اجرا : 1397/02/01


جناب آقای حیدری

رئیس محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

سلام علیکم

احتراماً عطف به مصوبه شماره 5/97/946/ش مورخه 97/1/28 موضوع واگذاری یک قطعه زمین به صورت عاریه به اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی برای ساخت کتابخانه، مراتب در جلسه مورخه 97/2/1 هیات تطبیق مصوبات مطرح گردید با توجه به اینکه بند 2 مصوبه اجازه تغییر کاربری و فروش به عاریه گیرنده می دهد با ماهیت عاریه متفاوت است و از طرفی برای شهرداری الزام به دریافت ارزش ملک می کند در حالیکه در بند 1 ماده واحده موضوع کان لم یکن بودن موافقتنامه و عودت زمین مطرح است لذا به دلیل مغایرت با ماده 30 آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها به اجرای بند 2 ماده واحده اعتراض گردیده است خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در شورا مطرح و نتیجه را به دبیرخانه هیات تطبیق اعلام فرمایند.

محمد رحیم نوروزیان

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد و رییس هیات انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرستان

رونوشت :

- جناب آقای قربانی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی جهت استحضار

- جناب آقای تقی زاده خامسی شهردار محترم مشهد مقدس جهت استحضار

- جناب آقای شیروی کارشناس محترم امور شوراها و شهرداریها و دهیاری ها شهرستان مشهد مقدس جهت اطلاع

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : مالی واگذاری کاربری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین