تاریخ تصویب : 1397/02/03

تاریخ اجرا : 1397/02/03

عنوان : 3853/7/679

شماره مصوبه : 3853/7/679


شماره مصوبه/قانون : 3853/7/679

عنوان مصوبه/قانون : 3853/7/679

تاریخ تصویب : 1397/02/03

تاریخ اجرا : 1397/02/03


جناب آقای حیدری

رئیس محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

سلام علیکم

احترماً عطف به مصوبه شماره 5/97/598/ش مورخه 97/1/21 موضوع پوشش مناسب پروژه های ساختمانی مرتفع در حال ساخت و حفاری ، بدینوسیله تصویر نامه شماره 648 مورخه 97/2/1 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اعتراض به بند 3 مصوبه مذکور جهت استحضار و اقدام قانونی به پیوست ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه این فرمانداری و انجمن حمایت از مصرف کنندگان را مطلع نمایند .

محمد رحیم نوروزیان

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد

از طرف احمد بنده ئی

رونوشت :

- انجمن محترم حمایت از مصرف کنندگان عطف به نامه شماره فوق الذکر جهت اطلاع و پیگیری

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : حفاری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا گروه مطالعات آبهای سطحی

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین