نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

تاریخ تصویب : 1397/02/04

تاریخ اجرا : 1397/02/04

عنوان : اصلاح مصوبه شماره 5/97/601/ش مورخ97/1/21 درخصوص دریافت بهای خدمات از عملیات آتش نشانی و خدمات ایمنی در خارج از محدوده شهری-5/97/1470/ش

شماره مصوبه : 5/97/1470/ش

ارسال پیشنهاد و امتیاز دهی به سامانه

شماره مصوبه/قانون : 5/97/1470/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاح مصوبه شماره 5/97/601/ش مورخ97/1/21 درخصوص دریافت بهای خدمات از عملیات آتش نشانی و خدمات ایمنی در خارج از محدوده شهری-5/97/1470/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/04

تاریخ اجرا : 1397/02/04


جناب آقای نوروزیان

معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه شماره 5/97/601/ش مورخ 97/01/21 (دریافت بهای خدمات از عملیات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در خارج از محدوده شهری)

سلام عليكم

با احترام،‌نامه شماره 3853/1/565 مورخ 1397/02/01 در خصوص اصلاح مصوبه شماره 5/97/601/ش مورخ 97/01/21 (دریافت بهای خدمات از عملیات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در خارج از محدوده شهری)، در جلسه علنی مورخ 97/02/03 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به منظور تأمین نظر هیأت تطبیق مصوبات، مصوبه به شرح زیر اصلاح شد.

ماده واحده (اصلاحی): به شهرداری مشهد مقدس (سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی) اجازه داده می‌شود، مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها و با توجه به احصاء وظایف سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در حوزه درون‌شهری براساس بندهای 3 و 4 ماده 16 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، نسبت به دریافت بهای تمام‌شده خدمات عملیات‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در خارج از محدوده شهری (به استثنای حریم‌هایی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید)، که خارج از تکالیف قانونی و بنا به دستور فرمانداری یا استانداری انجام شده است، از طریق دستگاه‌های مزبور و با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.

تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، تعرفه بهای خدمات مزبور را، حداکثر ظرف مدت 2 ماه، برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، تا زمان تصویب تعرفه مذکور، نسبت به ارایه خدمات به درخواست‌کننده (فرمانداری یا استانداری) صرفاً با صدور صورتحساب میزان بهای تمام‌شده هر خدمت، اقدام نماید.

تبصره3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است راهکارهای اجرایی اخذ بهای خدمات مزبور را از شورای شهرستان پیگیری و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 23 (1)

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. شهردار محترم مشهد مقدس برای استحضار

2. جناب آقای شیران نماينده محترم مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي برای استحضار

3. رئیس محترم شوراي اسلامي استان خراسان رضوی برای استحضار

4. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر كل محترم بازرسي استان خراسان رضوي براي استحضار

6. اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم كميسيون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست برای استحضار

9. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیران محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : محدوده آتش نشانی اصلاح بهای خدمات حریم عوارض

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین