تاریخ تصویب : 1396/12/08

تاریخ اجرا : 1396/12/08

عنوان : تأکیدبر مصوبه شماره 19662 اصلاح آیین نامه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبتنی بر سامانه نوین فراخوانی و اعزام الکتریکی-5/96/21134/ش

شماره مصوبه : 5/96/21134/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/96/21134/ش

عنوان مصوبه/قانون : تأکیدبر مصوبه شماره 19662 اصلاح آیین نامه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبتنی بر سامانه نوین فراخوانی و اعزام الکتریکی-5/96/21134/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/08

تاریخ اجرا : 1396/12/08


جناب آقای نوروزیان

معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس

موضوع: تأکید بر مصوبه شماره 5/96/19662/ش مورخ 96/11/17

سلام علیکم

با احترام،‌نامه شماره 3853/1/6880 مورخ 1396/11/30 فرمانداری شهرستان مشهد مقدس در ارتباط با مصوبه شماره 5/96/19662/ش مورخ 96/11/17 (اصلاح آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبتنی بر سامانه نوین فراخوانی و اعزام الکترونیکی) در جلسه علنی مورخ 1396/12/07 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و نظر به اینکه:

1- مستند به ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مصوب 1386/10/01 مجلس شورای اسلامی، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

2- مفاد ماده 87 قانون نظام صنفی، دلالت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) دارد و ارتباطی به فعالیت در بخش حمل و نقل ندارد و در متن تبصره ذیل ماده 1 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد نیز اخذ مجوز جهت فعالیت در فضای مجازی و نظارت بر ضوابط آن، بر عهده اتاق اصناف گذاشته است.

3- مستند به تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی: "صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی خارج می باشند"، لذا نظر به نامه شماره 12395/م مورخ 1393/09/03 وزیر محترم کشور، امور مربوط به حمل و نقل مسافر از شمول نظام صنفی خارج است.

4- مستند به ماده 91 قانون نظام صنفی: "اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ پروانه فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، موسسات و ... نهادهای عمومی می‌باشند علاوه بر پروانه مذکور باید پروانه صنفی نیز اخذ نمایند". لذا حتی با فرض مشمول شدن فعالیت این شرکتها جهت اخذ پروانه صنفی، با عنایت به صراحت قانون جهت اخذ پروانه و مجوز از شهرداری برابر ماده 1 مصوبه شورا و قوانین مصوب، شرکت‌های مزبور می‌بایست نسبت به اخذ پروانه از شهرداری نیز اقدام نمایند.

5- بندهای 2-4-5-7و9 مصوبه یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1393/04/22 به صراحت بر مدیریت و نظارت بر شرکتهای حمل و نقل از جمله شرکتهای اینترنتی توسط شهرداریها دلالت دارد.

6- بندهای 2 و 3 نامه شماره 153260 مورخ 1396/09/21 معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مدیریت و نظارت شهرداری بر فعالیت شرکتهای اینترنتی تاًکید می‌نماید.

7- نامه شماره 34680 مورخ 1396/08/02 معاون امور شهرداریها، سازمان شهرداریها و دهیاری‌های وزارت کشور به معاونین عمرانی استانداریهای سراسر کشور، به صراحت هر گونه فعالیتی در بخش حمل و نقل عمومی(سنتی و اینترنتی) در محدوده شهر را مستلزم اخذ مجوز از شهرداری محل فعالیت می‌دارند.

8- آراء شعبه 10 و 13 دیوان عدالت اداری صادره 1394/04/06 و 1396/09/01 (پس از تصویب قانون نظام صنفی) اعلام می‌دارد با توجه به اینکه فعالیت حمل و نقل بار و مسافر، مشمول قانون خاص می باشد، لذا از شمول قانون نظام صنفی، خارج می‌باشد.

9- وفق بند 82 ماده 1 و ماده 202 و 203 آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 1384/04/08 هیأت وزیران: "صدور مجوز جابه‌جایی مسافر در شهرها و حومه با شهرداری محل می‌باشد و همچنین حمل مسافر با وسایل نقلیه ای که دارای پلاک شخصی بوده و پیشتر مجوز لازم برای جابه‌جایی مسافر از وزارت راه و ترابری و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع می‌باشد" در صورت عدم اخذ مجوز توسط وسایل پلاک شخصی توسط شهرداری(در داخل شهر) و وزارت راه و ترابری (در خارج شهر) ممنوع می‌باشد و حسب جدول کد تخلفات رانندگی اعمال قانون خواهد شد، در نتیجه با توجه به وظایف قانونی شهرداری و راهنمایی و رانندگی، عدم اخذ مجوز شرکت و ناوگان تاکسیهای اینترنتی خلاف قانون بوده و شهرداری و پلیس موظف به اعمال قانون می‌باشند.

لذا با عنایت به موارد فوق‌الاشاره، ضمن اعلام عدم مغایرت قانونی مصوبه اصلاح آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبتنی بر سامانه نوین فراخوانی و اعزام الکترونیکی با قوانین،‌بر مصوبه مذکور تاکید می شود.1(16)

محمدرضا حیدری

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصناف اعزام نظارت

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : سازمان تاکسیرانی شورا

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین