نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

عنوان : تمدید مدت زمان اجرای مصوبه شماره 5/96/12289/ش مورخ 96/07/24-5/97/955/ش

شماره مصوبه : 5/97/955/ش

ارسال پیشنهاد و امتیاز دهی به سامانه

شماره مصوبه/قانون : 5/97/955/ش

عنوان مصوبه/قانون : تمدید مدت زمان اجرای مصوبه شماره 5/96/12289/ش مورخ 96/07/24-5/97/955/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تمدید مدت زمان اجرای مصوبه شماره 5/96/12289/ش مورخ 96/07/24

سلام عليكم

با احترام،‌نامه شماره 245561/ 21 مورخ 1396/12/26 شهرداری مشهد مقدس با موضوع درخواست افزايش مهلت مندرج در مصوبه شماره 5/96/12289/ش مورخ 1396/07/24، در جلسه رسمی مورخ 97/01/27 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس مهلت داده می شود، ظرف مدت حداکثر 3 ماه نسبت به طراحی و تهیه نشان مشهد، تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه و ارسال آن به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 97/01/27

محمدرضا حیدری

رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماينده محترم مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي برای استحضار

2. رئیس محترم شوراي اسلامي استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر كل محترم بازرسي استان خراسان رضوي براي استحضار

6. اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ، زیارت، گردشگری و رسانه برای استحضار

8. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

9. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیران محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : طراحی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا سایر

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین