تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

عنوان : تمدید مدت زمان اجرای مصوبه شماره 5/96/12289/ش مورخ 96/07/24-5/97/955/ش

شماره مصوبه : 5/97/955/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/97/955/ش

عنوان مصوبه/قانون : تمدید مدت زمان اجرای مصوبه شماره 5/96/12289/ش مورخ 96/07/24-5/97/955/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تمدید مدت زمان اجرای مصوبه شماره 5/96/12289/ش مورخ 96/07/24

سلام علیکم

با احترام،‌نامه شماره 245561/ 21 مورخ 1396/12/26 شهرداری مشهد مقدس با موضوع درخواست افزایش مهلت مندرج در مصوبه شماره 5/96/12289/ش مورخ 1396/07/24، در جلسه رسمی مورخ 97/01/27 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس مهلت داده می شود، ظرف مدت حداکثر 3 ماه نسبت به طراحی و تهیه نشان مشهد، تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه و ارسال آن به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 97/01/27

محمدرضا حیدری

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ، زیارت، گردشگری و رسانه برای استحضار

8. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

9. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیران محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : نماینده

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : سایر شورا

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین