تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

عنوان : مجوز انعقاد قرارداد درخصوص تهاتر بدهی شهرداری بابت واحدهای تجاری ملکی برج آلتون-5/97/605/ش

شماره مصوبه : 5/97/605/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/97/605/ش

عنوان مصوبه/قانون : مجوز انعقاد قرارداد درخصوص تهاتر بدهی شهرداری بابت واحدهای تجاری ملکی برج آلتون-5/97/605/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: مجوز انعقاد قرارداد درخصوص تهاتر بدهی شهرداری بابت واحدهای تجاری ملکی برج آلتون

سلام علیکم

با احترام،‌لایحه شماره 21/235062 مورخ 1396/12/13 با موضوع مجوز انعقاد صلحنامه (متمم قرارداد) درخصوص تهاتر بدهی شهرداری بابت واحدهای تجاری ملکی برج آلتون، در جلسه علنی مورخ 97/01/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به واگذاری املاک و پروانه خود با قیمت کارشناسی به آقای احدیان وکالتا و اصالتا از طرف سایر مالکین مجتمع آلتون، در قبال عودت یک قطعه زمین به متراژ 10000 مترمربع واقع در بلوار میثاق 32 مشهد(قسمتی از اراضی باغ عامل زاده) به همراه 60000 مترمربع پروانه (به دلیل عدم اخذ تأییدیه لازم از کمیسیون فنی ماده 5 توسط شهرداری)، مشروط به رعایت صرفه و صلاح شهرداری و تأیید معوض و قیمت کارشناسی عوض و معوض در کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

تبصره- در صورتی که قیمت املاک جانشین، بیشتر یا کمتر از ملک میثاق باشد، مابه‌التفاوت آن می‌بایست وفق موافقت‌نامه و ظرف مدت 2 ماه تصفیه شود.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 21 (3)

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکت ها برای استحضار

9. رئیس محترم کمیسیون حقوقی برای استحضار

10. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیران محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : انعقاد قرارداد بدهی تهاتر سرمایه گذاری قرارداد قیمت مشارکت منابع نماینده واگذاری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین