تاریخ تصویب : 1397/02/04

تاریخ اجرا : 1397/02/04

عنوان : مجوز عقد قرارداد با شرکت ثابت کیش در خصوص صدور پروانه برای 12 هکتار از جنگل طرق -5/97/1473/ش

شماره مصوبه : 5/97/1473/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/97/1473/ش

عنوان مصوبه/قانون : مجوز عقد قرارداد با شرکت ثابت کیش در خصوص صدور پروانه برای 12 هکتار از جنگل طرق -5/97/1473/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/04

تاریخ اجرا : 1397/02/04


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: مجوز عقد قرارداد با شرکت ثابت کیش درخصوص صدور پروانه برای 12 هکتار از جنگل طرق

سلام علیکم

با احترام،‌لایحه شماره 21/945 مورخ 1397/01/08 در خصوص مجوز عقد قرارداد با شرکت ثابت با موضوع صدور پروانه برای 12 هکتار از جنگل طرق، در جلسه علنی مورخ 97/02/03 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت تجارت بین‌الملل ثابت کیش با موضوع صدور پروانه برای 12 هکتار از اراضی پارک جنگلی طرق به ارزش معادل 1.359.315.541.790 (یک هزار و سیصد و پنجاه و نه میلیارد و سیصد و پانزده میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هفتصد و نود) ریال به شرح قرارداد و مستندات پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر با رعایت تبصره‌‍‌ها و الحاقات قرارداد به شرح زیر اقدام نماید.

تبصره 1- پرداخت مبلغ مندرج در ماده واحده به ‌صورت اقساطی و وفق مفاد قرارداد پیوست، بلامانع می‌باشد.

تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس می‌تواند در صورتی که طرف دوم قرارداد، بابت اجرای پروژه‌های دیگر، مطالباتی از شهرداری داشته باشد با در نظر گرفتن هم زمانی این دو، نسبت به تهاتر مطالبات مزبور با اقساط و چک‌های موضوع تبصره ماده 6 قرارداد پیوست (در صورتی که تأدیه نشده باشد)، پس از تایید مطالبات توسط مدیریت‌های مربوط در شهرداری، اقدام نماید.

تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس و شرکت تجارت بین‌الملل ثابت کیش متعهد می‌شوند طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد، نسبت به تنظیم دو قرارداد دیگر با موضوع احداث و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه برای تصفیه فاضلاب جاری شهرک طرق و نیز انجام و اجرای پروژه باز پیرایی، تجهیز، احداث و راه اندازی و بهره‌برداری در مساحت 88 هکتار باقیمانده از پارک جنگلی طرق که قبلا طی قرارداد شماره 21/205917مورخ 1394/11/19(موضوع مصوبه شماره 4/94/6602/ش مورخ 1394/5/19) میان شهرداری و طرف دوم توافق گردیده بود، در قالب قرارداد B.O.T (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) اقدام نماید. قراردادهای یاد شده و پیوست‌های آن می‌بایست در کمیسیون مشترک اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکتها و کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به تصویب این شورا برسد.

تبصره4- این مصوبه، جایگزین مصوبه شماره 4/94/6602/ش مورخ 1394/5/19شورای اسلامی شهر (موضوع قرارداد سرمایه‌گذاری مجتمع تفریحی و گردشگری پارک جنگلی طرق) می‌شود.

تبصره5- شهرداری مشهد مقدس موظف است، با عنایت به مصوبه شماره 12/88606 مورخ 1396/10/26 کمیسیون ماده 5، حداقل متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه 12هکتاری(هتل) و دریافت حقوق خود، پروژه تصفیه خانه سیدی و پروژه باز پیرائی پارک 88 هکتاری را نیز حداقل متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه 12هکتاری، عملیاتی نموده و گزارش روند پیشرفت هر دو پروژه و تناسب آن‌را به صورت سالیانه به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید.

تبصره الحاقی به ماده 3 قرارداد: شرکت ثابت کیش تا قبل از تصفیه حساب کامل قرارداد، از هرگونه نقل و انتقال موضوع قرارداد ممنوع بوده و هرگونه نقل و انتقال بدون موافقت شهرداری کأن لم یکن تلقی می‌شود.

تبصره1 الحاقی به ماده 4 قرارداد: صدورگواهی عدم خلاف و هرگونه گواهی دیگر منوط به تصفیه حساب بدهی تا زمان صدور گواهی مزبور و با رعایت سایر ضوابط و مقررات می‌باشد.

تبصره 2 الحاقی به ماده 4 قرارداد: صدور گواهی پایان کار از طرف شهرداری با رعایت کلیه ضوابط قانونی، موکول به تصفیه حساب نهایی و پرداخت تمامی بدهی‌های شرکت و اجرای تمام موارد مندرج در مصوبه شماره 12/88606 مورخ 1396/10/26 کمیسیون ماده 5 درخصوص این پروژه می‌باشد.

تبصره الحاقی به ماده 5 قرارداد: باتوجه به محاسبات درآمدی و آنالیز اقتصادی پروژه، تمام ارقام ریالی در قالب صلح، مورد تأیید طرفین قرار گرفته و حق اعتراض را از خود سلب می‌نمایند.

تبصره الحاقی به ماده 6 قرارداد: درصورت عدم پرداخت هر یک از چک‌های مرحله‌ای مرتبط با اقساط ثمن معامله(موضوع ماده 6 قرارداد حاضر) شهرداری می‌تواند راساً و بدون هرگونه اقدام قضائی، مانع عملیات اجرایی پروژه گردد. بدیهی است عملیات اجرایی پروژه تا زمان پرداخت اقساط معوقه و خسارت‌های ناشی از آن متوقف باقی می‌ماند. پیش‌بینی این امر مانع سایر اقدامات حقوقی شهرداری و مطالبه اقساط بعدی در راستای احقاق حقوق قانونی خود نمی‌باشد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 23 (3)

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. جناب آقای شیران نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون عمران و شهرسازی برای استحضار

9. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکت ها برای استحضار

10. رئیس محترم کمیسیون حقوقی برای استحضار

11. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

13. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

14. مدیران محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : احداث انعقاد قرارداد بدهی تهاتر صدور پروانه ضوابط و مقررات فاضلاب قرارداد مشارکت مطالبات منابع نماینده پارک

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین