تاریخ تصویب : 1397/02/26

تاریخ اجرا : 1397/02/26

عنوان : اقدام ها و فعالیتهای سال 1397 حوزه فرهنگی و اجتماعی

شماره مصوبه : 5/97/2868/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/97/2868/ش

عنوان مصوبه/قانون : اقدام ها و فعالیتهای سال 1397 حوزه فرهنگی و اجتماعی

تاریخ تصویب : 1397/02/26

تاریخ اجرا : 1397/02/26


جناب آقاي مهندس تقي زاده خامسي
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع : اقدام ها و فعاليتهاي سال 1397 حوزه فرهنگي و اجتماعي

با سلام و احترام

     
با استناد به تبصره 40 مصوبه شماره 5/96/21756/ش مورخ 96/12/15 (مصوبه بودجه سال 1397 شهرداري مشهد مقدس) در خصوص اقدام ها و فعاليت هاي سال 1397 حوز فرهنگي و اجتماعي، به پيوست تصوير نظريه شماره 5/231/ف ا مورخ 97/02/17 كميسيون فرهنگي، اجتماعي، زيارت، گردشگري و رسانه مبني بر تاييد اعتبارات عمراني حوزه سازمان اجتماعي و فرهنگي و اعتبارات برنامه اي معاونت تربيت بدني سازمان ياد شده (به شرح آلبوم پيوست)؛ براي دستور اقدام لازم ابلاغ مي شود.

محمدرضا حيدري
رييس شوراي اسلامي شهر مشهد

رونوشت :

-
مدير محترم امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري براي هماهنگي و اقدام لازم
   
****************************************************************************************************************
شماره : 5/231/ف ا
تاریخ : 97/2/17
جناب آقای حیدری
ریاست محترم شورای اسلامی شهر
موضوع : تبصره 40 مصوبه شماره 5/96/21756/ش مورخ 96/2/15
سلام علیکم
با احترام، به استحضار می رساند : اقدام ها و فعالیت های سال 1397 حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، وفق تبصره 40 مصوبه شماره 5/96/21756/ش مورخ 96/12/15 شورای اسلامی شهر، در جلسه مورخ 97/2/10 کمیسیون مطرح و اعتبارات عمرانی حوزه سازمان اجتماعی و فرهنگی و همچنین اعتبارات برنامه ای معاونت تربیت بدنی سازمان اجتماعی و فرهنگی به شرح آلبوم پیوست (منطبق با رویکرد های شورای اسلامی شهر ) مورد تایید قرار گرفت . مراتب به منظور استحضار و ابلاغ به شهردار مشهد تقدیم می شود.

احسان اصولی
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ، زیارت ، گردشگری و رسانه

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی :

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین