نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

تاریخ تصویب : 1397/03/08

تاریخ اجرا :

عنوان : مصادیق عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی

شماره مصوبه : 5/97/3721/ش

ارسال پیشنهاد و امتیاز دهی به سامانه

شماره مصوبه/قانون : 5/97/3721/ش

عنوان مصوبه/قانون : مصادیق عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی

تاریخ تصویب : 1397/03/08

تاریخ اجرا :


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: مصاديق عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني
سلام عليكم         
     با احترام،‌لایحه شماره 21/40753 مورخ 1397/03/07 باقید دو فوریت در خصوص مصاديق عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني، در جلسه علنی مورخ 97/03/07 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و ضمن موافقت با دو فوریت آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: شهرداري مشهد مقدس موظف است مستند به تصمیمات اخذ شده در جلسه مورخ 02/03/1397 فی مابین معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، مدیر کل تامین اجتماعی استان، رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور و مدیر کل بازرسی استان خراسان رضوی، و نیز در راستای اجرای ماده 13 قانون بيمه كارگران ساختماني مبني بر همكاري دستگاه‌هاي دولتي با سازمان تأمين اجتماعي و به منظور تدقيق نحوه محاسبه پانزده درصد (15%) عوارض صدور پروانه ساختمانی، در هنگام صدور پروانه ساختماني، موديان را همراه با فاكتور محاسبات درآمدي ناشي از مصاديق عوارض زير به شعب تامين اجتماعي معرفي نمايد:
1-    عوارض زيربناي مسكوني تا حد تراکم پایه
2-    عوارض زیربنای مسـکونی از زيربنـاي مشمول تراكم مجاز در كاربـري مسكوني، وفق ضرايب ستـون پايه جـدول بند 1 مصـوبه شماره 20382/95/4/ش مورخ 14/11/1395 (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی)
3-    عوارض پذيره تا حد تراکم پایه در سایر کاربـری‌ها (اعم از تجارتي، اداري، صنعتي، اقامتي، بهداشتي، آموزشي، فرهنگي، توريستي، تفريحي، ورزشي، تاريخي، مذهبي و انبارداری)
4-    عوارض پذيره از زيربناي مشـمول تراكم مجاز در ساير كاربـري‌ها (غير مسكوني) برابر مصوبه 20816/95/4/ش مورخ 20/11/1395 (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض پذیره)
5-    عوارض احداث پيـش‌آمدگي
 بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 25 (1)

محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین