نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

تاریخ تصویب : 1397/03/08

تاریخ اجرا :

عنوان : تسهیل صدور پروانه های ساختمانی و اصلاح مهلت اتمام عملیات ساختمانی

شماره مصوبه : 5/97/3707/ش

ارسال پیشنهاد و امتیاز دهی به سامانه

شماره مصوبه/قانون : 5/97/3707/ش

عنوان مصوبه/قانون : تسهیل صدور پروانه های ساختمانی و اصلاح مهلت اتمام عملیات ساختمانی

تاریخ تصویب : 1397/03/08

تاریخ اجرا :


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی و اصلاح مهلت اتمام عملیات ساختمانی
سلام عليكم        
     با احترام،‌لایحه شماره 21/7082 مورخ 1397/01/22 با موضوع تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی و اصلاح مهلت اتمام عملیات ساختمانی، در جلسه علنی مورخ 97/03/07 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستا‌ی‌ تحقق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و به منظور بهبود فرآیند صدور پروانه ساختمانی و تشویق دست‌اندرکاران امر ساخت و ساز، نسبت به صدور پروانه ساختمانی با اعتبار و مهلت‌های زمانی پیش‌بینی شده، به شرح بندها و تبصره‌های‌ زیر اقدام نماید.
1- متقاضیان صدور پروانه در کلیه املاک با هر نوع کاربری، مطابق با طرح‌های تفصیلی و ضوابط شهرسازي و معماري حاكم بر ملك مورد نظر، ملزم به تهيه نقشه‌های الگوی توده‌گذاری در این زمینه می‌باشند. فرایند الزام متقاضی به تهيه نقشه بايد صريح، روشن و بدون هرگونه ابهامی بوده و تمام حقوق و امتيازات مرتبط با ملک را شامل شود. شهرداری مشهد مقدس موظف است، بلافاصله پس از دریافت نقشه‌های الگوی توده‌گذاری (نقشه جرم‌گذاری و سطح اشغال) و دریافت حقوقات متعلقه یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت، نسبت به صدور پروانه ساختمانی ظرف مدت حداکثر 3 روز کاری اقدام نماید.
2- متقاضيانی که پروانه ساختمانی دریافت نموده‌اند می‌بایست قبل از شروع هر گونه عملیات ساختمانی، نسبت به تعیین مهندسین طراح و ناظر در رشته‌های مربوط و تهیه و دریافت تأییدیه نقشه‌هاي اجرایي اقدام نمایند. شهرداری پس از دریافت نقشه‌های مورد تأیید مهندسین طراح و ناظر (دارای ظرفیت و صلاحیت) و کنترل تاییدیه سایر مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری، نسبت به صدور " مجوز شروع عملیات ساختمانی " به نام مالک اقدام می‌نماید.
3- در صورتی که متقاضی، درخواست "تغییرات بنا" را داشته باشد، شهرداری به استناد درخواست کتبی وی، ابتدا نسبت به بررسی وضعیت ملک، وفق ظرفیت‌های موجود در طرح‌های جامع و تفصیلی، طرح‌‎های موضوعی، موضعی، مصوبات کمیسیون ماده 5 (موردی و کلی)، قوانین موضوعه و مصوبات شورای اسلامی شهر، اقدام و در صورت موافقت شهرداری با درخواست، متقاضی می‌بایست نسبت به ارائه نقشه‌های معماری اقدام نماید.
تبصره1- شهرداری مشهد مقدس موظف است بلافاصله پس از دریافت و تأیید نقشه‌های طراحی معماری (که توسط مهندس طراح دارای صلاحیت و ظرفیت تهیه شده است) و دریافت حقوقات متعلقه یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت، نسبت به صدور گواهی " تغییرات بنا "  ظرف مدت حداکثر 3 روز کاری اقدام نماید.

تبصره2- شهرداری مشهد مقدس موظف است درخصوص نقشههای اجرایی ارائه شده و انطباق آن با ضوابط معماری و شهرسازی گواهی صادر شده" تغییرات بنا " ، برای گروه های ساختمانی  «الف» و «ب» حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری و در گروه ساختمانی «ج» و «د» حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری، نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نماید.
4-شهرداری مشهد مقدس میبایست در " پروانه ساختمانی " (موضوع اجرای بند 1 مصوبه ) وگواهی "تغییرات بنا" صادره  (موضوع اجرای بند 3 مصوبه )، عبارت زیر را درج نماید:
" صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی  پس از تعیین مهندسان ناظر توسط متقاضی و تأیید نقشه های اجرایي توسط مهندسین طراح و ناظر (دارای ظرفیت و صلاحیت) ، امکانپذیر است ".
5- متقاضيانی که گواهی " تغییرات بنا " دریافت نمودهاند میبایست قبل از شروع عملیات ساختمانی، نسبت به تعیین مهندسین طراح و ناظر در رشتههای مربوط، تهیه و دریافت تأییدیه نقشههاي اجرایي اقدام نمایند. شهرداری پس از دریافت نقشههای مورد تأیید مهندسین طراح و ناظر (دارای ظرفیت و صلاحیت) و کنترل تاییدیه سایر مراجع ذیربط حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری، نسبت به صدور " مجوز شروع عملیات ساختمانی " به نام مالک اقدام مینماید.
6- وفق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و به منظور کاهش زيان و خسارات ناشي از عمليات ساختماني بر محيط زيست ، بهبود سيما و منظر شهري، ايمني عابرين و همچنين پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، از تاریخ ابلاغ اجرای این مصوبه، مدت دوره پایان ساختمان، از تاریخ صدور " مجوز شروع عملیات ساختمانی "  به شرح جدول زیر تعیین میشود:
زير بناي مجوز شروع به ساخت    مدت دوره پایان ساختمان
گروه الف و ب    2 سال
گروه ج    3 سال
گروه د (تا 50.000 مترمربع)    4 سال
گروهد (بیش از 50.000 مترمربع)    6 سال

تبصره- به منظور تشویق مالکین، در صورت رعایت مهلت های مقرر در جدول بند 6 این مصوبه، به میزان 2 درصد از وجوه پرداخت شده بهصورت نقدی هنگام صدور"پروانه" و گواهی " تغییرات بنا "  به عنوان تخفیف منظور می گردد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مهلت های مزبور ، ضمانت اجرای بند 6 این مصوبه بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری اعمال خواهد شد.
7- منظور از " مدت دوره پایان ساختمانی " در این مصوبه؛ تکمیل فرم گزارش مراحل پایان عملیات اجرایی ساختمان و تأسیسات روکارِ سازمان نظام مهندسی و تأیید مهندسین ناظر ساختمان و ارائه‌ی آن از سوی مالک به شهرداری خواهد بود.
8- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست به منظور اطلاع‌رسانی لازم ، بندهای 6 و7 این مصوبه را، در ظهر مجوز شروع عملیات ساختمانی درج نماید.
9-کلیه‌ی گواهی‌های صادر شده قبل از تاریخ ابلاغ اجرای این مصوبه، به قوت خود باقی است و مشمول مصوبات زمان خود می‌شود.
بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 25 31)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین