در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/10979/ش

عنوان مصوبه/قانون : واگذاری 100 دستگاه مینی بوس پیشرو دیزل به برندگان مناقصه بهای تمام شده ارایه خدمات (بخش غیر دولتی)

تاریخ تصویب : 1397/07/02

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/07/02

تاریخ اجرا :

عنوان : واگذاری 100 دستگاه مینی بوس پیشرو دیزل به برندگان مناقصه بهای تمام شده ارایه خدمات (بخش غیر دولتی)

شماره مقرره : 5/97/10979/ش


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: واگذاری 100دستگاه ميني بوس پيشرو ديزل به برندگان مناقصه بهاي تمام شده ارايه خدمات (بخش غيردولتي)
سلام عليكم        
     با احترام،‌ لایحه شماره 21/80243 مورخ 97/05/01 با موضوع واگذاری 100دستگاه ميني بوس پيشرو ديزل به برندگان مناقصه بهاي تمام شده ارايه خدمات (بخش غيردولتي)، در جلسه علنی مورخ 97/07/02 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌های قانونی مربوط، نسبت به واگذاری تا 100 دستگاه مینی‌بوس پیشرو دیزل به بهای روز، به صورت 20 درصد نقد و مابقی اقساط 60 ماهه بدون کارمزد، به برندگان مناقصه بهای تمام شده ارائه خدمات، برابر طرح توجیه فنی و اقتصادی پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، با رعایت بندهای زیر اقدام نماید.
1- بکارگیری ناوگان فوق، حتی المقدور در خطوطی با میانگین 350  تراکنش در روز به ازای هر دستگاه صورت پذیرد. در صورت بکارگیری در خطوط با تراکنش متفاوت، بهای تمام شده ارائه خدمات به نسبت 350 تراکنش، به تراکنش خط تعدیل می‌شود.
2- محاسبه بهای تمام شده پایه مناقصه بر اساس برآورد هزینه‌های بهره‌برداری ناوگان و اعمال سود سرمایه‌گذاری 18 درصد سالیانه به نسبت مبالغ پرداختی و سود عملیاتی 8.9 درصد به نسبت هزینه‌های بهره‌برداری، مطابق محاسبات طرح توجیهی پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، صورت گرفته و شهرداری مشهد مقدس مکلف به درج محاسبات مزبور در اسناد مناقصه می‌باشد.(حداقل سود سرمایه‌گذاری سالیانه در اسناد مناقصه 18 درصد اعلام گردد).
3- محاسبه بهای تمام شده برای سال‌های آتی در طول دوره قرارداد وفق ردیف‌های زیر می‌باشد:                                                                                                                                             
1-3- تغییرات بهای هر یک از اجزای دارای بهای مصوب رسمی(مانند حقوق و دستمزد، سوخت، بیمه و ...) از تاریخ اجرا (ابتدا یا طی سال) در بهای تمام شده لحاظ می‌شود.
2-3- نرخ سایر اجزای دارای بهای مصوب، در ابتدای هر سال شمسی برابر نرخ تورم رسمی سالانه (12 ماه منتهی به اسفندماه سال قبل) اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و اعمال می‌شود.
3-3- چنانچه نوسانات قیمت برخی اجزای قید شده در ردیف 3-2- این بند در طول سال به نحوی باشد که نسبت به نرخ‌های اعمال شده تغییر قابل توجهی داشته باشد، شهرداری مشهد مقدس باید گزارش توجیهی و آنالیزهای لازم را در این خصوص تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید تا پس از بررسی و تأیید در کمیسیون مشترک حمل و نقل و ترافیک و برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی، ملاک عمل قرار گیرد.

محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس مناقصه واگذاری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : سازمان اتوبوسرانی

برگشت به لیست قوانین