در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/10976/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاح تقسیم بندی حوزه های 5 گانه درآمدی شهر مشهد مقدس

تاریخ تصویب : 1397/07/03

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/07/03

تاریخ اجرا :

عنوان : اصلاح تقسیم بندی حوزه های 5 گانه درآمدی شهر مشهد مقدس

شماره مقرره : 5/97/10976/ش


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: اصلاح تقسيم‌بندي حوزه‌هاي 5 گانه درآمدي شهر مشهد مقدس
سلام عليكم        
     با احترام،‌لایحه شماره 21/85824 مورخ 97/05/09 با موضوع تقسيم‌بندي جديد حوزه‌هاي درآمدي، در جلسه علنی مورخ 97/07/02 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه‌داده می‌شود، نسبت به اصلاح نقشه حوزه‌های درآمدی وفق بندها و تبصره های زیر و نقشه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام و از زمان لازم‎‌الاجرا شدن این مصوبه، اصلاحات مربوط را، در محاسبات حقوق شهرداری نسبت به عرصه و اعیان اعم از هرگونه عوارض، بهای خدمات، جرایم و تخلفات ساختمانی در سیستم یکپارچه شهرسازی اعمال نماید.
1- بلوک 16 واقع در منطقه 2 شهرداری، از حوزه درآمدی 3، به حوزه درآمدی 2 تغییر می‌‎یابد.
2- بلوک 19 و باقیمانده بلوک 20 واقع در منطقه 3 شهرداری، از حوزه درآمدی 3، به حوزه درآمدی 2 تغییر می‌یابد.
3- بخشی از بلوک 28 واقع در منطقه 4 شهرداری، از حوزه درآمدی 3، به حوزه درآمدی 2 تغییر می‎‌یابد.
4- بلوک‌های 31 و 32 (به جز گود زابلی‌ها و گود فخار) واقع در منطقه 5 شهرداری، از حوزه درآمدی 3، به حوزه درآمدی 2 تغییر می‎یابد.
5- بلوک 35 و بخشی از بلوک‌های 34 و 36 (که در شمال بزرگراه بسیج قرار دارد، به جز محدوده محمدآباد و شهرک شهید بهشتی) واقع در منطقه 6 شهرداری، از حوزه درآمدی 3، به حوزه درآمدی 2 تغییر می‌یابد.
6- بلوک 47 واقع در منطقه 7 شهرداری، از حوزه درآمدی 3، به حوزه درآمدی 2 تغییر می‌یابد.
7- بلوک‌های 71  و 72 (به جز محدوده نهضت) واقع در منطقه 10 شهرداری، از حوزه درآمدی 3، به حوزه درآمدی 2 تغییر می‌یابد.
8- بلوک‌های 80  و 82 واقع در منطقه 12 شهرداری، از حوزه درآمدی 3، به حوزه درآمدی 2 و بلوک 81 واقع در این منطقه، از حوزه درآمدی 3، به حوزه درآمدی 1 تغییر می‌یابد.
تبصره 1- تغییرات حوزه‌های درآمدی مندرج در این مصوبه، مشمول سقف تعیین‌شده در تبصره 5 مصوبه شماره 4/95/20382/ش مورخ 1395/11/14 و اصلاحیه آن (بند ب مصوبه شماره 4/96/4688/ش مورخ 1396/3/29) و نظیر آن نمی‌باشد.
تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس موظف است، درصورتی که تغییرات حوزه‌های درآمدی مندرج در این مصوبه، مانع از استفاده تسهیلات تبصره 2 اصلاحی مصوبه شماره 4/96/8071/ش مورخ 1396/05/17 در املاک و مستحدثات قولنامه‌ای و مشاعی قولنامه‌ای شود، حداکثر تا مدت 2 سال نسبت به اعمال تسهیلات با تأیید کمیته نظارتی مربوط، اقدام نماید.
تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به بررسی ارزش معاملاتی املاک (P) و مقایسه آن با شرایط واقعی (قیمت روز املاک) در تمامی حوزه‌های درآمدی اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره 4- شهرداری مشهد مقدس موظف است، حداقل هر سال یک بار نسبت به بروز رسانی و تجدید نظر در حوزه‌های درآمدی شهر اقدام نماید.
بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 36(1)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : حوزه های درآمدی ساماندهی ضوابط و مقررات مالی محاسبات درآمدی کمیته نظارتی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : مدیریت درآمدهای عمومی معاونت اداری و مالی

برگشت به لیست قوانین