در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/10980/ش

عنوان مصوبه/قانون : نرخ کرایه تاکسی های درون شهری برای سال 1397

تاریخ تصویب : 1397/07/03

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/07/03

تاریخ اجرا :

عنوان : نرخ کرایه تاکسی های درون شهری برای سال 1397

شماره مقرره : 5/97/10980/ش


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: نرخ کرایه تاکسی‌های درون‌شهری برای سال 1397
سلام عليكم        
     با احترام،‌لایحه شماره 21/58676 مورخ 97/04/05 با موضوع افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های درون‌شهری برای سال 1397، در جلسه علنی مورخ 97/07/02 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: به شهرداري مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسيراني) اجازه داده مي‌شود، مستند به بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و وفق جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، نسبت به افزايش نرخ كرايه انواع تاكسي‌هاي درون شهری، حداکثر تا سقف 10 %كرايه مصوب سال 1396 با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نمايد.
تبصره 1- به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) اجازه داده می‌شود، به منظور رقابت سالم با خدمات مشابه تاکسیرانی، نسبت به اعمال تخفیف در کرایه‌های مصوب اقدام نماید.
تبصره 2- نرخ کرايه مصوب شب، از ساعت 23 الی 6 و 10% مازاد بر نرخ کرايه روز می‌باشد.
تبصره 3- تعرفه کرایه تاکسی‌های راه‌آهن و پایانه مسافربری، مشابه کرایه شهری می‌باشد.
تبصره 4- به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسيراني) اجازه داده‌می‌شود، به‌منظور تأمین هزینه‌های زیرساخت خط پایانه مسافربری، نسبت به افزایش مبلغ ورودی در این خط به میزان 1500 ریال مازاد بر نرخ جدول پیوست، اقدام نماید. مبلغ دریافتی مازاد توسط تاکسیرانان، می‌بایست جهت تأمین هزینه‌های مزبور در اختیار سازمان پایانه‌های مسافربری قرار گیرد.
      بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 36(3)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : تاکسی تعرفه خدمات شهری قیمت نرخ کرایه

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : سازمان تاکسیرانی

برگشت به لیست قوانین