در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/10652/ش

عنوان مصوبه/قانون : تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری

تاریخ تصویب : 1397/06/27

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/06/27

تاریخ اجرا :

عنوان : تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری

شماره مقرره : 5/97/10652/ش

اصلاح شد

(طی مصوبه شماره 5/97/15255/ش مورخ 97/09/13 ماده واحده مصوبه حاضر اصلاح شد)
جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تعيين عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهري
سلام عليكم        
     با احترام،‌لایحه شماره 21/63162 مورخ 97/04/11 با موضوع تعيين عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهري، در جلسه علنی مورخ 97/06/26 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای ماده 9 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های احداث و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی شهری (خطوط قطار شهری)، از ابتدای سال 1398، در زمان صدور کلیه مجوزهای ساختمانی، معادل دو درصد (%2) حقوق شهرداری بابت صدور مجوزهای مزبور را به عنوان عوارض ویژه احداث و بهره‌برداری خطوط قطار شهری از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر، با رعایت تبصره‌های زیر دریافت نماید.
تبصره1- عوارض مندرج در این مصوبه برای سال 98 معادل دو درصد (%2) و سالانه افزایشی معادل یک درصد (%1) و تا سقف پنج درصد (%5) می‌باشد.
تبصره2- شهرداری مشهد مقدس موظف است، درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه را در قالب ردیف‌های جداگانه، در بودجه سالیانه شرکت‌قطار شهری و شرکت بهره‌برداری قطارشهری (با اولویت شرکت قطارشهری)‌منظور و بر حسن اجرای مصوبه و نحوه هزینه‌کرد این وجوه از حیث نظارت مناسب، اهتمام نماید.
تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اجرای این مصوبه را، هر شش ماه به کمیسیون‌های عمران و شهرسازی، برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

 بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.  35(1)
حمید رضا  موحدی زاده
نایب   رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : عوارض مترو

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : بهره برداری قطار شهری

برگشت به لیست قوانین