در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/9365/ش

عنوان مصوبه/قانون : پرداخت پاداش به شهردار وفق آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران

تاریخ تصویب : 1397/06/06

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/06/06

تاریخ اجرا :

عنوان : پرداخت پاداش به شهردار وفق آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران

شماره مقرره : 5/97/9365/ش


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: پرداخت پاداش به شهردار وفق آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران
سلام عليكم        
     با احترام،نامه شماره 38/42/40341 مورخ 1396/12/24 استانداری خراسان رضوی در خصوص پرداخت پاداش به شهرداران، در جلسه رسمی مورخ 97/06/05 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: پرداخت پاداش به شهردار محترم مشهد مقدس وفق ماده 7 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، بلامانع می‌باشد.
       
بدیهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 34 (6)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : پاداش

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : مدیریت امور مالی

برگشت به لیست قوانین