تاریخ تصویب : 1397/07/17

تاریخ اجرا :

عنوان : تفریغ بودجه سال 1396 سازمان اتوبوسرانی

شماره مصوبه : 5/97/11898/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/97/11898/ش

عنوان مصوبه/قانون : تفریغ بودجه سال 1396 سازمان اتوبوسرانی

تاریخ تصویب : 1397/07/17

تاریخ اجرا :


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان اتوبوسرانی
سلام عليكم         
     با احترام،‌لایحه شماره 21/105181 مورخ 97/06/04 با موضوع تفریغ بودجه سال 1396 سازمان اتوبوسرانی ، در جلسه علنی مورخ 97/07/16 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.


ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان اتوبوسرانی مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۱,۷۷۰,۳۷۲,۷۹۶,000 (یک هزار و هفتصد و هفتاد میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و هفتصد و نود و شش هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۷۷۰,۳۷۲,۷۹۶,000 (یک هزار و هفتصد و هفتاد میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و هفتصد و نود و شش هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 30 درصد کاهش داشته است) می‌باشد، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، نسبت به وصول مطالبات خود از شرکت  سامان سیر رضوان به مبلغ 000/000/498/18 ریال، در تاریخ ترازنامه اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) موظف است، حداکثر ظرف مدت 3 ماه، گزارش آخرین وضعیت تصرف و تعداد سرقفلی‌های گاراژ میهن تور را (با توجه به اختلاف در تعداد سرقفلی گاراژ مذکور بین گزارش حسابرس و توضیحات نماینده سازمان) به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
تبصره 3- وفق بند 7 گزارش حسابرسی و به شرح یادداشت توضیحی 3-27 صورت‌های مالی، یکصد دستگاه اتوبوس خریداری شده از شرکت ایران خودرو دیزل (علی‌‍رغم پرداخت مبلغ 000/000/250/86 ریال در مورخ 20/2/94) با تأخیر یکساله و در نیمه دوم سال 1395 تحویل سازمان شده و سازمان مطابق مفاد قرارداد مدعی دریافت مبلغ 000/000/869/23 ریال گردیده است (با کسر خسارت تاخیر در پرداخت‌های سازمان)، لذا شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، اقدامات لازم را در این خصوص انجام و نتیجه آن را حداکثر ظرف مدت 3 ماه به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره 4- شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، حداکثر ظرف مدت 3 ماه، اقدام لازم را نسبت به تعیین تکلیف اختلاف با موجر و بهره‌برداری بهینه و یا بازسازی ساختمان قدیم اتوبوسرانی واقع در چهار راه دکترا، معمول و نتیجه آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره 5- شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها) ثبت و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره 6- شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، با توجه به اینکه زیان انباشته سازمان در تاریخ ترازنامه، بیش از 50 درصد سرمایه می باشد، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سازمان به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.


بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 37(3)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


جزییات قانون

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین