در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/15810/ش

عنوان مصوبه/قانون : تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک‌های همگن

تاریخ تصویب : 1397/09/20

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/09/20

تاریخ اجرا :

عنوان : تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک‌های همگن

شماره مقرره : 5/97/15810/ش


مصوبه شماره 5/98/1798/ش-98/02/10، در ارتباط با این مصوبه است.

مصوبه شماره 5/97/22895/ش-97/12/26 در ارتباط با این مصوبه است.

جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تعيين محدوده و ارزش املاك بلوك‌هاي همگن

سلام عليكم                                                                               

          با احترام، لایحه شماره 21/97/170431 مورخ 1397/09/07 شهرداری مشهد مقدس با موضوع تعيين محدوده و ارزش املاك بلوك‌هاي همگن، در جلسه علنی مورخ 1397/09/19 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده 1: محدوده و میانگین ارزش روز املاک در قالب بلوک‌های همگن شهری (به لحاظ ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و با رعایت تقسیمات شهری) شامل 322 بلوک به شرح نقشه و جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای اجرا از ابتدای سال 1398 تعیین شد.

تبصره- شهرداری مشهد مقدس موظف است، برای سال 1399 و سال‌های بعد از آن به صورت سالانه، میانگین ارزش روز املاک بلوک‌های همگن را به‌روزرسانی نموده و به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برساند.

ماده 2: مبنای محاسبه عوارض، بهای خدمات و سایر وجوه محلی قابل دریافت توسط شهرداری مشهد مقدس برای هر ملک، (V) تعیین که بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

W  * A * C = V

میانگین ارزش روز املاک در بلوک مربوط = C

ضریب تعداد دسترسی به معابر = A 

ضریب عرض معبر اصلی ملک = W 

 

ضریب تعداد دسترسی به معابر (A)

تعداد دسترسی (نبش یا ممر)

1

2

3 و  بیشتر

ضریب

1

1.1

1.2

 

 

ضریب عرض معبر اصلی ملک (W)

عرض معبر اصلی

6 > عرض

10 > عرض £ 6

12 > عرض £ 10

16 > عرض £ 12

25 > عرض £ 16

45 > عرض £ 25

عرض £ 45

ضریب

0.8

0.9

1

1.1

1.15

1.2

1.25

  

تبصره- شهرداری مشهد مقدس، فرمول‌های محاسبه عوارض و بهای خدمات شهرداری را با لحاظ ‌نمودن توازن و تعادل در بهره‌مندی متقاضیان از انتفاع حاصله در موقعیت‌های شهری و در راستای رویکرد حمایتی از محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی، برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

 

 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : ارزش معاملاتی املاک عوارض فرمول های محاسباتی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت اداری و مالی مدیریت منطقه معاونت شهرسازی و معماری

برگشت به لیست قوانین