در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/15253/ش

عنوان مصوبه/قانون : ارائه لایحه ساز و کار و نحوه اخذ خسارت تأخیر در پرداخت حقوق شهرداری

تاریخ تصویب : 1397/09/13

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/09/13

تاریخ اجرا :

عنوان : ارائه لایحه ساز و کار و نحوه اخذ خسارت تأخیر در پرداخت حقوق شهرداری

شماره مقرره : 5/97/15253/ش


جناب آقای کلائی

سرپرست محترم شهرداری مشهد مقدس

موضوع: ارائه لایحه ساز و کار و نحوه اخذ خسارت تأخیر در پرداخت حقوق شهرداری

سلام عليكم                                                                               

          با احترام، طرح شماره 5/97/14361/ش مورخ 1397/08/30 با موضوع ارسال لایحه ساز و کار و نحوه اخذ خسارت تأخیر درپرداخت حقوق شهرداری، در جلسه علنی مورخ 97/09/12 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است،‌ حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به ارائه لایحه ساز و کار و نحوه اخذ خسارت تأخیر در پرداخت حقوق شهرداری، مشابه جرایم تأخیر در پرداخت اخذ شده توسط بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

 

بدیهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.43(3)

 

 

 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : خسارت

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت اداری و مالی

برگشت به لیست قوانین