در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/15252/ش

عنوان مصوبه/قانون : مجوز تنزیل اسناد خزانه اسلامی به شهرداری مشهد مقدس

تاریخ تصویب : 1397/09/13

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/09/13

تاریخ اجرا :

عنوان : مجوز تنزیل اسناد خزانه اسلامی به شهرداری مشهد مقدس

شماره مقرره : 5/97/15252/ش


جناب آقای کلائی

سرپرست محترم شهرداری مشهد مقدس

موضوع: مجوز تنزيل اسناد خزانه اسلامي به شهرداري مشهد مقدس

سلام عليكم                                                                               

          با احترام، لایحه شماره‌21/167165 مورخ 1397/09/03 با قید دوفوریت درخصوص مجوز تنزيل اسناد خزانه اسلامي به شهرداري مشهد مقدس، در جلسه علنی مورخ 97/09/12 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و ضمن موافقت با دوفوریت آن به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده: به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي‌شود، نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی با نماد اخزا 624 به سررسید 1399/06/25 به مبلغ 100 میلیارد ریال به شرکت عقاب افشان با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.

 

تبصره 1- هزینه تنزیل اسناد مذکور براساس میزان تفاوت نرخ پایانی روز تحویل در فرابورس(1397/04/09) و نرخ رسمی اسناد خزانه اسلامی مزبور به عهده شهرداری مشهد مقدس می باشد.

 

تبصره2 - از تاریخ تحویل اسناد خزانه اسلامی مزبور، هرگونه تعهد شهرداری نسبت به پرداخت تفاوت تغییر نرخ ارز در قرارداد متوقف و نرخ مورد استفاده برای تسعیر ارز، نرخ سامانه نیما در تاریخ 97/04/09 می‌باشد.

 

بدیهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.43(1)

 

 

 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت اداری و مالی

برگشت به لیست قوانین