در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/15255/ش

عنوان مصوبه/قانون : تصحیح ماده واحده مصوبه شماره 5/97/10652/ش مورخ 97/06/27 (تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری)

تاریخ تصویب : 1397/09/13

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/09/13

تاریخ اجرا :

عنوان : تصحیح ماده واحده مصوبه شماره 5/97/10652/ش مورخ 97/06/27 (تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری)

شماره مقرره : 5/97/15255/ش


جناب آقای کلائی

سرپرست محترم شهرداری مشهد مقدس

موضوع: تصحیح ماده واحده مصوبه شماره 5/97/10652/ش مورخ 1397/06/27 (تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطارشهری)

سلام عليكم                                                                               

          با احترام، نامه شماره 21/173019 مورخ 1397/09/12 با موضوع استفسار درخصوص مصوبه 5/97/10652/ش مورخ 1397/06/27، در جلسه رسمی مورخ 97/09/12 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصحیح شد.

 

ماده واحده تصحیح شده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای ماده 9 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های شبکه حمل و نقل ریلی شهری (خطوط قطار شهری)، از ابتدای سال 1398، در زمان صدور کلیه مجوزهای ساختمانی، معادل دو درصد (2%) حقوق شهرداری بابت صدور مجوزهای مزبور را به عنوان عوارض ویژه احداث و بهره‌برداری خطوط قطار شهری، با رعایت تبصره‌های زیر دریافت نماید.

 

بدیهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.43

 

 

 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصلاح قطار شهری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : بهره برداری قطار شهری

برگشت به لیست قوانین