تاریخ تصویب : 1397/09/13

تاریخ اجرا :

عنوان : تصحیح ماده واحده مصوبه شماره 5/97/10652/ش مورخ 97/06/27 (تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری)

شماره مصوبه : 5/97/15255/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/97/15255/ش

عنوان مصوبه/قانون : تصحیح ماده واحده مصوبه شماره 5/97/10652/ش مورخ 97/06/27 (تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری)

تاریخ تصویب : 1397/09/13

تاریخ اجرا :


جناب آقای کلائی
سرپرست محترم شهرداری مشهد مقدس
موضوع: تصحیح ماده واحده مصوبه شماره 5/97/10652/ش مورخ 1397/06/27(تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطارشهری)
سلام عليكم        
          با احترام، نامه شماره 21/173019 مورخ 1397/09/12 با موضوع استفسار درخصوص مصوبه 5/97/10652/ش مورخ 1397/06/27، در جلسه رسمی مورخ 97/09/12 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصحیح شد.
ماده واحده تصحیح شده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای ماده 9 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های شبکه حمل و نقل ریلی شهری (خطوط قطار شهری)، از ابتدای سال 1398، در زمان صدور کلیه مجوزهای ساختمانی، معادل دو درصد (2%) حقوق شهرداری بابت صدور مجوزهای مزبور را به عنوان عوارض ویژه احداث و بهره‌برداری خطوط قطار شهری، با رعایت تبصره‌های زیر دریافت نماید.

بدیهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 43

محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصلاح قطار شهری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : بهره برداری قطار شهری

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین