در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/15797/ش

عنوان مصوبه/قانون : نامگذاری خیابان خیام جنوبی 18 به نام جانباز گرانقدر "غلامحسین صفایی"

تاریخ تصویب : 1397/09/20

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/09/20

تاریخ اجرا :

عنوان : نامگذاری خیابان خیام جنوبی 18 به نام جانباز گرانقدر "غلامحسین صفایی"

شماره مقرره : 5/97/15797/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: نامگذاری خیابان خیام جنوبی 18 به نام جانباز گرانقدر (غلامحسین صفایی)

سلام عليكم                                                                               

     با احترام، طرح شماره 5/97/15569/ش مورخ 97/09/18 با قید دو فوریت با موضوع نامگذاری خیابان خیام جنوبی 18 به نام جانباز (غلامحسین صفایی)، در جلسه علنی مورخ 97/09/19 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و ضمن موافقت با دو فوریت آن به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به نامگذاری خیابان خیام جنوبی 18 با حفظ شماره به نام جانباز (غلامحسین صفایی)، اقدام نماید.

 

بدیهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.44(1)

 

 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : نامگذاری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت فرهنگی و اجتماعی

برگشت به لیست قوانین