در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/16387/ش

عنوان مصوبه/قانون : مجوز فروش یا واگذاری اسناد خزانه اسلامی به شهرداری مشهد مقدس

تاریخ تصویب : 1397/09/27

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/09/27

تاریخ اجرا :

عنوان : مجوز فروش یا واگذاری اسناد خزانه اسلامی به شهرداری مشهد مقدس

شماره مقرره : 5/97/16387/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: مجوز فروش یا واگذاری اسناد خزانه اسلامی به شهرداری مشهد مقدس

سلام عليكم                                                                               

     با احترام، لایحه شماره 21/127349 مورخ 1397/07/07 با موضوع مجوز فروش یا واگذاری اسناد خزانه اسلامی به شهرداری مشهد مقدس، در جلسه علنی مورخ 97/09/26 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در صورت نیاز و ضرورت تأمین منابع برای پروژه‌های شهری و بازپرداخت بدهی به پیمانکاران، با رعایت صرفه و صلاح، نسبت به فروش اسناد خزانه دریافتی از دولت (به نام خود)، در بورس اوراق بهادار (یا فرابورس) با نرخ روز یا واگذاری این اسناد با قیمتی که حداقل معادل نرخ میانگین روز در تابلو بورس باشد، با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.

تبصره 1- در مورد اسناد خرانه که به نام بستانکاران (پیمانکاران) صادر می‌شود، شهرداری مشهد مقدس می‌تواند حداکثر تا 5 درصد مازاد بر نرخ مازاد اسناد خزانه دولت به ازای هر سال، هزینه تنزیل مربوطه را تقبل نماید.

تبصره 2- در صورتی که بستانکاران شهرداری، متقاضی دریافت اسناد خزانه به ذینفعی شهرداری باشند، حداقل به میزان 50 درصد هزینه تنزیل به عهده این بستانکاران می‌باشد.

 

بدیهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.44(5)

 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : واگذاری

برگشت به لیست قوانین